Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-25 av 62 träffar

LOU-utbildningLagen om offentlig upphandling

I Sverige uppskattas värdet av all upphandling som görs varje år till 500 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling har skapats för att man ska använda de offentliga medlen på bästa sätt för att finansiera de inköp som stat, kommuner och landsting gör. Samtidigt ska lagen ge aktörer på marknaden samma förutsättningar och samma spelregler.  Offentlig upphandling är de åtgärder som vidtas när en upphandlande myndighet ingår i ett kontrakt eller ramavtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Det kan röra kontrakt gällande köp, hyra eller leasing. Ett ramavtal sätter upp villkor för tilldelning av kontrakt under en given tid mellan upphandlande myndigheter och leverantörer.

LOUs fem grundläggande principer

 • Principen om icke-diskriminering – det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet och ge lokala företag företräde.
 • Principen om likabehandling –alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar.
 • Principen om transparens – upphandlaren ska på ett klart och tydligt sätt ge information om hur upphandlingsprocessen kommer se ut och vilka krav som finns. 
 • Proportionalitetsprincipen – Kraven måste vara i proportion till det som upphandlas.
 • Principen om ömsesidigt erkännande – Intyg och certifikat som utfärdats ska vara gilitiga i övriga EU/EES-länder.

Exempel på vad en LOU-utbildning kan innehålla

LOU-utbildningar går igenom hur en upphandlingsprocess ser ut från början till slut. Du får lära dig och diskutera processens olika delar och hur de påverkar ditt arbete med upphandling,  samt hur du själv kan effektivisera processen och göra den mer framgångsrik för dig och din verksamhet. Det finns utbildningar såväl för dig som inköpare som för dig som leverantör. Teman som brukar vara aktuella är juridiken kring LOU, förutsättningarna för att kunna genomföra en bra affär, olika verktyg och metoder, förhandlingstrategier samt genomgång och tillämpning av praktiska exempel. 

Frågor som brukar tas upp i LOU-utbildningar

 • Upprätta en kravspecifikation
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandlingsförfarandet
 • Urval av anbudsgivare
 • Kommunikation med upphandlande myndighet
 • Sekretessregler
 • Anbuds giltighet
 • Tilldelningsbeslut
 • Avtalsförvaltning
 • Överprövning
 • Utvärderingsmodeller

En LOU-utbildning kan vara av intresse både för dig som är helt ny på området eller för dig som arbetat med upphandlingar under en tid, och det finns olika utbildningar beroende på vilken roll inom upphandling du har. Du kan vara en beställare, avropare, kravställare, budgetansvarig eller en chef som känner att du skulle vilja lära dig mer om lagen i offentlig upphandling för att kunna göra ett bättre jobb.  Du kan också ha fått breddade arbetsuppgifter och behöver sätta dig i hur lagen om offentlig upphandling fungerar. Du som leverantör kanske ser en möjlighet att utvidga din marknad och skaffa nya marknadsandelar genom att ge dig in i eller bli bättre på offentlig upphandling.

Så här går du vidare

Filtrera listan och välj passande utbildningar


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören

Favoriter
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
FEI Företagsekonomiska Institutet

FEI:s kurser och utbildningar erbjuder ett stort antal kurser och utbildningar för dig som är yrkesverksam. Du kan få mer information om vårt utbud här på utbildning.se eller direkt från fei.se.

FEI kompletterar nu utbudet med en nyhet, FEI erbjuder kurser och utbildningar som ger högskolepoäng och som leder till högskoleexamen.

Läs mer
Skyddsombudsrätt – Arbetsmiljöfo...

I kursen Skyddsombudsrätt hos Arbetsmiljöforum fick Kjell lära sig hur man verkar för en bättre arbetsmiljö, arbetsgivarens ansvar och rollfördelning i arbetsmiljöarbetet. Han rekommenderar kursen till alla nya skyddsombud.

Läs mer
SIPU
Grundkurs i offentlig upphandling

– Kursen motsvarade absolut mina förväntningar och i kursutvärderingen gav jag både kursledare och kursinnehåll högsta betyg! Christina Westerlund från Naturvårdsverket berättar om SIPUs Grundkurs i offentlig upphandling.

Läs mer
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer