Visa utbildning.se som: Mobil
Stipendieguiden

Stipendier för kompetensutveckling – vi guidar dig

Att det finns mängder av stipendier att söka som studerande är inget nytt. Men visste du att du även kan söka stipendier som yrkesverksam? utbildning.se guidar dig som vill söka finansiering av din vidareutbildning.

För dig som är yrkesverksam och på jakt efter stipendier att söka för kompetensutveckling finns det flera olika vägar att gå. Ett första steg kan vara att kolla igenom olika databaser för stipendier som finns på nätet. Det finns både avgiftsbelagda och kostnadsfria databaser som samlar mängder av tillgängliga stipendier.

Hör med ditt fackförbund

Är du medlem i något fackförbund? I så fall kan en möjlighet vara att söka stipendium hos ditt fackförbund. Det finns exempelvis kostnadsfria chefs- och ledarskapskurser att söka genom fackförbund. Vissa fackförbund ger även ekonomiskt bidrag för fackliga eller internationella studier. Kraven för vad som gäller för att söka fackförbundens stipendier varierar, men att vara medlem är i princip alltid ett av dem. Ett tips är att vända dig till ditt fackförbund och höra vilka möjligheter som finns!

Unionen

Unionen ger stöd för kompetensutveckling i syfte att stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden. När du som medlem i Unionen vill spetsa din kompetens kan Unionen hjälpa dig med ersättning för bland annat litteratur- och materialkostnader.

Utbyten.se utbildning och lärande

Utbyten.se arbetar med program och stipendier som rör kompetensutveckling för de flesta yrkesgrupper inom området utbildning och lärande. Här hittar du möjligheter för lärare, pedagoger, administrativ personal, utbildningsansvariga, studie- och yrkesvägledare, museipedagoger, studiebibliotekarier och skolledare att söka medel och få stöd. En del program vänder sig också till företagare. Det finns även möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som arbetar inom statsförvaltningen.

Pause-stipendiet – HR och ledarskap

Sveriges största stipendium med inriktning på personal- och ledarskapsutveckling. Pause-stipendiet riktar sig i första hand till unga personer med universitetsexamen, intresse för ledarskaps- och HR-frågor samt med praktisk erfarenhet från dessa fält och en vilja att vidareutveckla såväl sig själva som fältet .

Journalistförbundet 

Journalistförbundet delar årligen ut ett antal olika stipendier. Stipendierna kan sökas av alla som haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller som har medverkat i TV-produktioner som producerats av eller sänts i  SVT eller TV4 AB.  

Journalistfonden

Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning delar kontinuerligt ut stipendier för vidareutbildning till yrkesverksamma journalister. Stipendiet går till journalister som vill vidareutbilda sig inom ett ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning. 

Finansförbundet 

Som medlem i Finansförbundet har du möjlighet att söka bidrag ur Finansförbundets Stipendiefond för fackliga eller internationella studier i Sverige och/eller utlandet, samt om du vill göra en studieresa. 

Irisstipendiet

Irisstipendiet delas ut till ”framåtsträvande kvinnor” som genom sina insatser "kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra".

Prostatacancerförbundet

Delar ut stipendier för kompetensutveckling för vårdpersonal och patientföreträdare inom prostatacancervården. Stipendierna kan sökas året runt och gäller för kurser och konferenser där nya forskningsrön och behandlingsmetoder diskuteras och presenteras.

Cancerfonden

Cancerfonden delar ut stipendier till vårdpersonal som arbetar inom cancerområdet. Syftet med stipendiet är att öka kunskapen och kvaliteten inom cancervården och kan gälla för utbildningar, studiebesök och konferenser inom området. 

Mejeritekniskt forum 

Ett nischat stipendium som riktar sig till alla som jobbar inom mejerinäringen och vill fördjupa sina kunskaper. Du behöver inte vara medlem i föreningen och stipendiet gäller även för utbildning utomlands. 

Ungt Ledarskap

Ungt Ledarskap delar årligen ut stipendier till unga ledare som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Stipendiet riktar sig till utbildningsinsatser som ska syfta till att utveckla ett värdebaserat ledarskap. 

Föreningen för Chefer och Ledare

Föreningen delar ut stipendium för utbildningsinsatser för ledare inom vård och omsorg. Stipendiet kan gälla både för kurser och konferenser samt studieresor, nationellt som internationellt. 

Ledarna inom Räddningstjänsten

Ledarna delar ut stipendium för chefer och ledare inom Räddningstjänsten. Stipendiet avser utbildning, konferenser eller studieresor och ska syfta till att utveckla stipendiatens ledaregenskaper. 

Medac stipendium

Läkemedelsföretaget Medac har i samband med Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi (RSU) inrättat ett utbildningsstipendium inom urologi med inriktning mot blåscancer. Ansökande måste vara legitimerad sjuksköterska, medlem i RSU och arbeta inom urologi. 

Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten delar ut stipendier för utbildningsinsatser med farmacevtiskt inriktning samt stipendium för administrations- och ekonomikurser för apotekare.

Lärarnas Riksförbund

Medlemmar i Lärarnas Riksförbund kan söka stipendier för kompetensutveckling inom läraryrket. 

Samhällsbyggarna

Föreningen Samhällsbyggarna delar årligen ut utbildningsstipendier för kompetensutveckling inom bygg och fastighetsområdet. Krav är att utbildningen ska utföras av organisationen där Samhällsbyggarna är medlem i eller på något annat sätt stödjer.

Creo

Fackförbundet DIK delar årligen ut stipendium för medlemmar och kan sökas för att få ekonomiskt stöd vid kompetensutveckling. 

SBTA Stipendium

Swedish Business Travel Association delar ut stipendier för Travel & Meetings Managers till förmån för utbildning och kompetensutveckling. Ansökande måste vara medlemmar i föreningen. 

Bröstcancerföreningens Resestipendium

Medlemmar i Bröstcancerföreningen och vårdpersonal inom bröstcancerområdet kan söka ett resestipendium för att täcka kostnader för resa, logi och kursavgift. 

IF Metall i samarbete med Teknikföretagen

Du som är medlem i IF Metall och arbetar för något företag anslutet till Teknikföretagen kan ansöka om stipendium för kompetensutveckling. 

Gelinstipendiet

Ett stipendie delas årligen ut av Lars-Erik Gelins Minnesfond för kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet

Stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond

Stipendiefonden delar ut stipendium för kompetensutveckling inom området rörelseorganens sjukdomar. 

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF)

För personer som arbetar inom bokhandelsbranschen och är medlemmar i BMF finns stipendier att söka för kompetensutveckling. 

Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO)

Medlemmar i SDKO har möjlighet att ansöka om stipendier för kurser inom dermatologi. 

Hantverksinstitutets fond

Fonden delar ut bidrag till hantverks- och industrimedlemmar i Företagarna för studier som kan främja företagets utveckling. 

Swenurse

Svensk sjuksköterskeförening handhar ett antal stipendier för kompetensutveckling som riktar sig till sjuksköterskor. Det kan gälla resestipendium eller bidrag till kurs eller konferensavgift. 

FRII

FRII är en organisation som bidrar med kunskap inom insamling, gåvogivning och kvalitetsarbete kopplat till givande. Varje år delar de ut ett par stipendier som ger möjlighet att kostnadsfritt delta i deras kursverksamhet. Endast organisationer som är medlemmar i FRII och som max samlat in 3 miljoner föregående år kan ansöka om stipendiet. 

Andra användbara länkar för dig som söker stipendium:

Saknar du ett stipendium i listan eller erbjuder er organisation ett stipendium? Kontakta oss på info@utbildning.se så ser vi till att uppdatera listan!Stipendieguiden

Relaterade artiklar

Senast uppdaterad: 16 okt 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-05-29

Topp 15: hetaste kompetenserna för jurister 2019

Sommaren ligger runt hörnet men vi kör på ända in i det sista! Vi på utbildning.se har gått igenom 112 annonser för jurister, domare och advokater där vi strävar efter att ge dig de 15 mest framträdande egenskaperna för jurister 2019.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-03-12

ÅF Academy står för meningsfull kompetensutveckling

Kompetensutveckling är viktigt för utvecklingen av många svenska företag. Fler och fler inser vikten av att utveckla sin personal och behålla konkurrenskraftiga medarbetare. Vi på utbildning.se har nu uppmärksammat ÅF:s arbete med vidareutveckling via deras utbildningsinsats som de kallar ÅF Academy. Allt fler aktörer börjar inse vikten av kompetensutveckling för sina anställda.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-29

Instalco värderar vidareutveckling för sin personal

Kompetensutveckling är viktigt! Instalco är med på banan och utbildar flitigt sin personal via ett internt program som ingår i vad de kallar för Instalcoskolan. Programmen är anpassade för de olika rollerna som finns i företaget och öppna för alla anställda.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-03-05

Jobba och studera samtidigt: så skapar du balans

I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det viktigt med kompetensutveckling. Allt fler jobbar och studerar samtidigt för att utveckla sina kompetenser samtidigt som de får praktisk erfarenhet. Här får du 6 tips för att kunna hålla en bra balans mellan arbetsliv och studier.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-03-14

Effektivare arbetsdagar med Pomodoro-tekniken

De flesta av oss brottas med att hantera vår tid på ett effektivt sätt och att hinna med allt vi vill få gjort under en dag. I en tid då yttre faktorer som mail, sms och notiser ständigt distraherar är uppmärksamhet hårdvaluta och alla sätt att optimera effektiviteten är välkomna. Ett populärt sätt är Pomodoro-tekniken! 

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!