Visa utbildning.se som: Mobil

Studie visar att surfplattor i förskolan påverkar barnen positivt

Studie visar att surfplattor i förskolan påverkar barnen positivtEn ny studie, över användande av surfplattor och appar i undervisningen på förskolan, tyder på att de kan ha en positiv effekt på barns inlärning och sociala samspel. Elever med särskilda behov visade sig bli särskilt positivt påverkade.

Maria Elena Bergman, Lektor vid FUFF avdelning för Förskollärarna och Förskoleforskning har tillsammans med Uno Fors, professor vid DSV, Data-och systemvetenskap, genomfört en undersökning om hur läroplattor och appar kan påverka barn i förskolan. Projektet startade 2013 och omfattar förskolor i Vaxholms och Upplands Bros kommun. Syftet var att se om användandet av iPads och andra surfplattor som läromedel i matematik- och språkundervisning inverkade på barnens intresse och kunskapsutveckling.

Resultatet var överraskande positivt. En stor del av den förskolepersonal som från början haft en negativ inställning till ökad teknisk användning i undervisningen, ändrade uppfattning då de upplevde att apparna gynnade såväl barnens interaktion som verksamheten på en övergripande nivå. Undersökningen indikerar ett visst kunskapslyft hos barnen i ämnen som matematik och språk. I och med interaktiviteten och möjligheten till ljud i de olika apparna upptäcktes att barn såväl som personal med ett annat förstaspråk än svenska förbättrade uttalet genom imitation.

Bra hjälpmedel för barn med särskilda behov

Särskilt god effekt syntes de digitala inlärningsmetoderna ha på barn med behov av särskilt stöd. Förskolepersonal noterade exempelvis hur ett barn med autistiska drag pratade för första gången som följd av användandet av surfplattan. Hos ett annat hade surfplattan en lugnande effekt som ökade barnets koncentrationsförmåga när det kunde se på bilder och film och lyssna på musik. Surfplattorna visade sig också öka samarbetsförmågan mellan barnen då de hjälpte varandra att lösa problem som uppstod i apparna.

Användandet av läroplattor var till största delen positivt, främst för att det gav möjligheten till inlärning på ett kreativt och roligt sätt vilket gjorde att barnen lättare tillgodogjorde sig ny kunskap. Surfplattorna innebar möjligheter för personalen att dokumentera verksamheten genom att fotografera, filma och skriva ner kommentarer. Då de är lätta att bära kunde de också tas med på utflykter i pedagogiskt syfte. Genom appar kunde barnen jämföra växter, djur och fågelläten med det de upplevde i naturen.

Motsägelsefulla effekter på social interaktion

Generellt ökade den sociala kontakten mellan barnen i samband med användandet av surfplattor men det observerades också att bläddrandet på surfplattorna ibland gick till överdrift vilket motsägelsefullt nog kan ha negativa effekter på social interaktion. Surfplattorna möjliggör heller inga tredimensionella upplevelser och till följd av snabba, enkla belöningar tenderar inlärningen att bli mekanisk utan reflektion.

Rent praktiskt upplevde personalen att de ville ha mer tid för att till fullo kunna utnyttja tekniken samt att de behövde support för att kunna handskas med tekniska problem som uppstod.

Undersökningens data samlades in från 26 förskolor i Upplands- bro och sex stycken Vaxholm genom flera metoder som innefattade forskningscirklar, enkätundersökningar, intervjuer med barn och personal samt videoinspelningar som genomfördes av personalen när barnen använde surfplattorna. Materialet är dock inte tillräckligt omfattande för att kunna utgöra en grund för några bestämda slutsatser

Text: Anna Hankers
Publicerad: 2015-06-15
Källa:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:785247/FULLTEXT03.pdf


Tips på kurser


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.

Senast uppdaterad: 22 jun 2016

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-01-04

Topp 20: Hetaste kompetenserna för marknadsförare 2017

utbildning.se har granskat drygt 400 platsannonser inom marknadsföring och PR.Resultatet är dem hetaste kompetenserna som arbetsgivarna eftertraktar just nu.I år toppas listen av: driftighet, social kompetens och kunnighet i sociala medier.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-13

Vad är Blended learning och Flipped Classroom?

Med Blended learning menas en blandning av lärmiljöer. Ofta är det traditionella klassmetoder som kombineras med digitala självinlärningsdelar som eleven gör utanför klassrummet på en tid som passar eleven. Flipped Classroom är en särskild form av Blended Learning.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-08-30

De hetaste IT-kunskaperna 2018

I samband med vår årliga kartläggning av de hetaste kompetenserna för systemutvecklare passar vi även på att plocka fram de hetaste programvarukunskaperna för 2018! Vi granskade drygt 3 500 annonser inom IT och systemutveckling. Resultatet är de mest efterfrågade programvarukunskaperna 2018.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-04

Topp 15: hetaste kompetenserna för lärare

Efter ett år granskar utbildning.se återigen de mest eftersökta kompetenserna bland lärare. Vilka egenskaper söker arbetsgivaren hos dig som arbetssökande? Vi har totalt granskat 3 155 platsannonser i sökandet efter vad du som vill jobba som lärare ska ha för egenskaper i Sverige 2018.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-04

Topp 20: Hetaste kompetenser för utvecklare

Med utbildning.se:s heta kompetenser tar vi återigen krafttag om arbetsmarknadens hetaste kompetenser. Nu har lotten fallit på systemutvecklare. Målet med vår undersökning är att kartlägga de mest önskvärda egenskaperna i arbetsgivarnas aktuella annonser. I 2018 års undersökning granskade ca 2 400 annonser.

Läs mer
Om utbildning.se

utbildning.se är portalen där du hittar kompetensutveckling för att utvecklas inom alla branscher. Tusentals kurser över hela Sverige. Alla våra tjänster är kostnadsfria att använda.

Så fungerar utbildning.se

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören

utbildningsrådgivning

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!