Visa utbildning.se som: Mobil

Studie visar att surfplattor i förskolan påverkar barnen positivt

Studie visar att surfplattor i förskolan påverkar barnen positivtEn ny studie, över användande av surfplattor och appar i undervisningen på förskolan, tyder på att de kan ha en positiv effekt på barns inlärning och sociala samspel. Elever med särskilda behov visade sig bli särskilt positivt påverkade.

Maria Elena Bergman, Lektor vid FUFF avdelning för Förskollärarna och Förskoleforskning har tillsammans med Uno Fors, professor vid DSV, Data-och systemvetenskap, genomfört en undersökning om hur läroplattor och appar kan påverka barn i förskolan. Projektet startade 2013 och omfattar förskolor i Vaxholms och Upplands Bros kommun. Syftet var att se om användandet av iPads och andra surfplattor som läromedel i matematik- och språkundervisning inverkade på barnens intresse och kunskapsutveckling.

Resultatet var överraskande positivt. En stor del av den förskolepersonal som från början haft en negativ inställning till ökad teknisk användning i undervisningen, ändrade uppfattning då de upplevde att apparna gynnade såväl barnens interaktion som verksamheten på en övergripande nivå. Undersökningen indikerar ett visst kunskapslyft hos barnen i ämnen som matematik och språk. I och med interaktiviteten och möjligheten till ljud i de olika apparna upptäcktes att barn såväl som personal med ett annat förstaspråk än svenska förbättrade uttalet genom imitation.

Bra hjälpmedel för barn med särskilda behov

Särskilt god effekt syntes de digitala inlärningsmetoderna ha på barn med behov av särskilt stöd. Förskolepersonal noterade exempelvis hur ett barn med autistiska drag pratade för första gången som följd av användandet av surfplattan. Hos ett annat hade surfplattan en lugnande effekt som ökade barnets koncentrationsförmåga när det kunde se på bilder och film och lyssna på musik. Surfplattorna visade sig också öka samarbetsförmågan mellan barnen då de hjälpte varandra att lösa problem som uppstod i apparna.

Användandet av läroplattor var till största delen positivt, främst för att det gav möjligheten till inlärning på ett kreativt och roligt sätt vilket gjorde att barnen lättare tillgodogjorde sig ny kunskap. Surfplattorna innebar möjligheter för personalen att dokumentera verksamheten genom att fotografera, filma och skriva ner kommentarer. Då de är lätta att bära kunde de också tas med på utflykter i pedagogiskt syfte. Genom appar kunde barnen jämföra växter, djur och fågelläten med det de upplevde i naturen.

Motsägelsefulla effekter på social interaktion

Generellt ökade den sociala kontakten mellan barnen i samband med användandet av surfplattor men det observerades också att bläddrandet på surfplattorna ibland gick till överdrift vilket motsägelsefullt nog kan ha negativa effekter på social interaktion. Surfplattorna möjliggör heller inga tredimensionella upplevelser och till följd av snabba, enkla belöningar tenderar inlärningen att bli mekanisk utan reflektion.

Rent praktiskt upplevde personalen att de ville ha mer tid för att till fullo kunna utnyttja tekniken samt att de behövde support för att kunna handskas med tekniska problem som uppstod.

Undersökningens data samlades in från 26 förskolor i Upplands- bro och sex stycken Vaxholm genom flera metoder som innefattade forskningscirklar, enkätundersökningar, intervjuer med barn och personal samt videoinspelningar som genomfördes av personalen när barnen använde surfplattorna. Materialet är dock inte tillräckligt omfattande för att kunna utgöra en grund för några bestämda slutsatser

Text: Anna Hankers
Publicerad: 2015-06-15
Källa:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:785247/FULLTEXT03.pdf


Tips på kurser


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.

Senast uppdaterad: 22 jun 2016

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2018-09-19

CASE: Tink A/B-testar ekonomiappen

Tink AB är ett startupbolag som jobbar med ekonomiappen Tink. För dem är det väsentligt att göra A/B-tester för att ha fokus på att skapa användarnytta. Det senaste A/B-testet de har genomfört var för att försöka lösa problemet de har haft med att användarna hoppar av registrering en bit in i processen.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-13

Utvecklingssamtal i skolan – viktigt för elev och lärare

Dagens resultatinriktade läroplan har resulterat i att lärare och elev arbetar för att tillsammans skapa en elev som ständigt förbättrar sig. 

Taggar: Lärare
Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-04

Virtual Reality i utbildningssyfte

För att bidra till en säkrare arbetsmiljö har Skanska gjort en satsning på en säkerhetsutbildning i Virtual Reality (VR). Hos de närmare 400 medarbetare som har testat VR-upplevelserna har responsen varit övervägande positiv. utbildning.se har pratat med Tania Sjöberg, projektledare för Skanskas banbrytande satsning på VR.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-04

Topp 20 hetaste kompetenserna för förskollärare 2018

Vilka kompetenser efterfrågar arbetsgivare vid rekrytering av förskollärare idag? För andra året i rad har utbildning.se gjort en undersökning om vilka kompetenser som är mest eftertraktade i aktuella jobbannonser. Vi har nu granskat drygt 1100 platsannonser med syftet att kartlägga de just nu hetaste kompetenserna för förskollärare. Totalt undersöktes 1161 jobbannonser.

Taggar: Lärare
Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-04

Topp 15: hetaste kompetenserna för lärare

Efter ett år granskar utbildning.se återigen de mest eftersökta kompetenserna bland lärare. Vilka egenskaper söker arbetsgivaren hos dig som arbetssökande? Vi har totalt granskat 3 155 platsannonser i sökandet efter vad du som vill jobba som lärare ska ha för egenskaper i Sverige 2018.

Läs mer
Om utbildning.se

utbildning.se är portalen där du hittar kompetensutveckling för att utvecklas inom alla branscher. Tusentals kurser över hela Sverige. Alla våra tjänster är kostnadsfria att använda.

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!