Utbildning inom ställningsbyggnad

Allt du velat veta om ställningsbyggnad

I den här guiden får du veta allt du behöver om utbildning inom ställningsbyggnad. Allt arbete på höjd medför risk. Därför har Arbetsmiljöverket tagit fram regler och utbildningskrav för dig som bygger ställningar. 

Byggnadsställningar används främst vid byggprojekt men är även vanligt förekommande inom handeln eller vid fastighetsskötsel. Det är tyvärr fortsatt vanligt med fallolyckor på arbetsplatser runtom i Sverige. En vanlig orsak är felmonterade byggnadsställningar eller felaktig hantering. Exempelvis att det saknas skyddsräcke eller att arbetsplanet inte är korrekt förankrat. 

Du som leder arbetet eller monterar byggnadsställningar har därför ett viktigt ansvar att se till att ställningar byggs på ett korrekt sätt, för att arbetsmiljön ska vara säker både för dig själv och dina kollegor.

Till ställningsutbildningar

Det är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar (AFS: 2013:4) som beskriver de regler och krav som gäller vid arbete med ställningar. I korthet så ska alla som sätter ihop, ändrar, arbetsleder eller river ställningar ha en utbildning inom ställningsbyggnad.

Det gäller även om du bara står på backen och räcker upp delar till någon som står på ställningen. Vilken typ av utbildning, beror på vilken typ av ställning du ska bygga.

Utbildningsnivåer inom ställningsbyggnad

Byggnadsställningar kommer i olika former och höjder, vilket gör dem mer eller mindre komplexa att sätta upp och arbeta med. Det finns därför fyra olika utbildningsnivåer beroende på vilken typ av ställning du ska bygga. Utöver dessa nivåer finns det även två tilläggsutbildningar, en för väderskydd och en för speciella ställningskonstruktioner.

Särskild information om hantverkarställningar

Gäller för hantverkarställningar med en generell monteringsinstruktion och en maxhöjd på två meter.

Särskild information om rullställningar

Gäller för hantverkar- och rullställningar med en generell monteringsinstruktion och en maxhöjd på fem meter.

Allmän utbildning om ställningar

Gäller för ställningar med en generell monteringsinstruktion och en maxhöjd mellan två och nio meter. 

Särskild utbildning om ställningar

Gäller för ställningar med komplicerad monteringsinstruktion och ställningar över nio meter.

Tilläggsutbildning om väderskydd

Gäller för väderskydd oavsett höjd och monteringskonstruktion. Denna utbildning kräver att du har genomfört Särskild utbildning.

Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner

Gäller för de typer av ställningar som inte ingår i Särskild utbildning, exempelvis hängbryggor och konsolställningar. Denna utbildning kräver att du har genomfört Allmän utbildning.

Vilken typ av ställningsutbildning behöver jag? 

Det allra vanligaste är att gå Allmän utbildning. I den ingår även utbildningsnivåerna för hantverkar- och rullställningar. För dig som ska arbeta med högre ställningar eller mer komplexa konstruktioner kan du behöva genomföra Särskild utbildning samt någon av de två tilläggsutbildningarna. 

Utbildningskrav per typ av ställning

Oavsett ställningstyp
Maxhöjd: 1,25 meter
Utbildning: Ingen utbildning krävs

Hantverkarställning
Maxhöjd: 1,25–2 meter
Utbildning: Särskild information om hantverkarställning

Rullställning
Maxhöjd: 1,25–2 meter
Utbildning: Särskild information om rullställningar

Rullställning
Maxhöjd: 5–9 meter
Utbildning: Allmän utbildning om ställningar

Rullställning
Maxhöjd: Över 9 meter
Utbildning: Särskild utbildning om ställningar

Till utbildningarna

Rörkopplad ställning
Maxhöjd: 1,25–9 meter
Utbildning: Allmän utbildning om ställningar

Rörkopplad ställning
Maxhöjd: Över 9 meter
Utbildning: Särskild utbildning om ställningar

Systemställning
Maxhöjd: 1,25–9 meter
Utbildning: Allmän utbildning om ställningar

Systemställning
Maxhöjd: Över 9 meter
Utbildning: Särskild utbildning om ställningar

Speciell ställningskonstruktion
Utbildning: Allmän utbildning om ställningar samt Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner

Väderskydd
Utbildning: Särskild utbildning om ställningar samt Tilläggsutbildning om väderskydd

Till utbildningarna

Om din huvudsakliga sysselsättning på jobbet är att arbeta med ställningar behöver du dock ofta en längre utbildning. Då behöver du yrkesbevis som Ställningsbyggare. Det kan du få via Byggbranschens yrkesnämnd (BYN). Yrkesbeviset ger dig behörighet för de ställningar som omfattas av utbildningsnivån Särskild utbildning.

Behöver jag utbildningsbevis?

För samtliga utbildningsnivåer, förutom Särskild information om hantverkarställningar, krävs det att du har genomgått utbildningen och fått ett utbildningsbevis för att få arbeta med byggnadsställningar av den typ som utbildningen gäller. 

För hantverkarställningar på två meter krävs det inte att du har något utbildningsbevis, men det är fortsatt krav på att du har genomfört utbildning och har rätt kunskaper.

Vem utfärdar utbildningsbevis?

Utbildningsbevis för avklarad utbildning får du av den utbildningsarrangör du genomför utbildningen hos. Är arrangören ackrediterad av ID06 sparas utbildningen på dit ID06-kort.

Yrkesbevis som Ställningsbyggare utfärdas av BYN. Tidigare kunde du få kompetensbevis via Ställningsentreprenörerna (STIB), men den har ersatts av yrkesbeviset från BYN.

Jag har tappat bort mitt utbildningsbevis, hur gör jag?

Om du tappat bort ditt utbildningsbevis behöver du kontakta den utbildningsarrangör du genomförde utbildningen hos. De kan oftast fixa ett nytt till dig, om det inte var alltför länge sedan du genomföre utbildningen. Om utbildningen var ID06-certifierad så finns den sparad på ditt ID06-kort.

Ifall du inte kommer ihåg vilken utbildningsarrangör du gick utbildningen hos, ifall utbildningsarrangören inte längre har kvar uppgifterna om din utbildning eller ifall utbildningsarrangören har gått i konkurs kan du behöva att genomföra utbildningen på nytt. 


Hur lång är en utbildning i ställningsbyggnad?

Längden på utbildningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsnivåerna. Det finns inget krav på utbildningslängd, men Arbetsmiljöverket har tagit fram rekommendationer på minsta utbildningstid. Vanligtvis är de uppdelade så att halva utbildningstiden är självstudier och halva utbildningstiden är lärarledd.

Hur lång är Särskild information om hantverkarställningar och rullställningar?

Längden för de två utbildningarna om hantverkar- respektive rullställningar är liknande. Rekommenderad utbildningstid vardera är två till fyra timmar.

Hur lång är en Allmän utbildning om ställningar?

Allmän utbildning består av förberedande studier samt en lärarledd kursdag. Rekommenderad total utbildningstid är 16 timmar.

Hur lång är en Särskild utbildning om ställningar?

Särskild utbildning består av förberedande studier samt fem lärarledda kursdagar. Rekommenderad total utbildningstid är 80 timmar.

Hur lång är Tilläggsutbildningen om väderskydd?

Tilläggsutbildningen om väderskydd består av förberedande studier samt tre till fyra lärarledda kursdagar. Rekommenderad total utbildningstid är 32 timmar.

Hur länge gäller utbildning inom ställningsbyggnad?

Det finns inga regler från Arbetsmiljöverket som säger hur länge utbildningen gäller. Utbildningsarrangören kan dock sätta en egen giltighetstid och det är lämpligt att genomföra repetitionsutbildning om det var länge sedan du gick utbildningen, då regler och rutiner kan ändras över tid.

Den vanligaste giltighetstiden för utbildningsbeviset inom ställningsbyggnad är fem år. Därefter behöver du genomföra en repetitionsutbildning för att förnya det.

Hur högt får man bygga ställning utan utbildning?

Du får bygga ställningar som är under 2 meter eller har mindre än 1,25 meter upp till arbetsplan utan utbildning. Högre än så kräver att du har genomfört utbildning. 

Du får inte bygga de första två metrarna av en ställning som har en slutgiltig höjd över 2 meter utan utbildning.

Vad gäller ställningsbyggnad och privatpersoner?

För dig som är privatperson finns det inget krav på utbildning för att bygga ställningar, även om de är högre än 2 meter. Om du däremot anlitar hantverkare som ska arbeta på din byggnadsställning finns det krav på att dessa personer inte får arbeta på en ställning som inte är byggd på ett fackmannamässigt sätt. Om de arbetar på din byggnadsställning och skadar sig, kan du bli skadeståndsskyldig.

Källa: Arbetsmiljöverket, BYN och STIB

Senast uppdaterad: 09 jan 2023
Mathias Flink Rönnols
Marketing & Insights Manager

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-05-31

Vad är arbetsmiljö och varför ska du bry dig?

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Arbetsmiljö är hissmusiken i receptionen, din rätt till fikapaus, din ergonomiska stol och bullret från byggarbetsplatsen bredvid. Det är kollegans härskartekniker, det är dina möjligheter till utveckling i tjänsten och den lite för dunkla belysningen vid ditt skrivbord. Så, varför ska du bry dig om arbetsmiljö?

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-11-11

Nytt stöd för arbetsmiljöutbildning

Vill du lära dig mer om arbetsmiljö eller planerar du att utbilda din personal inom detta? Tack vare det nya stödet finns det möjlighet att få hjälp med att finansiera er arbetsmiljöutbildning. utbildning.se hjälper till att hitta rätt utbildning. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-05-24

Arbetsmiljöutbildningarna du kan gå på distans

Jobbar du med arbetsmiljö och vill arbeta säkrare, bättre och mer strukturerat? Här hittar du arbetsmiljöutbildningarna som skapar bättre förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete – på distans.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!