Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö – vad betyder nya reglerna (AFS 2015:4)?

Stress eller stressrelaterade sjukdomar har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010 och den negativa utvecklingen tycks fortsätta. Arbetsmiljöverket skärper därför kraven på alla arbetsgivare. Från den 31 mars 2016 gäller deras nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Målet med de nya reglerna är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Har du koll på hur AFS 2015:4 påverkar dig och din arbetsplats?

Kurser i psykosocial arbetsmiljö – se hela utbudet här

 

Bakgrunden till de nya föreskrifterna är enligt Arbetsmiljöverket att arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats, liksom kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa. Enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av Arbetsmiljöverket känner över hälften av de cirka 1 000 arbetsgivarna och 2 000 arbetstagarna som tillfrågades någon som är i riskzonen för att bli sjuk på grund av stress på jobbet (55 procent respektive 72 procent). Många känner också någon som blir eller har blivit mobbad eller kränkt på jobbet (36 procent respektive 44 procent). 

En bra arbetsmiljö ger gladare kollegor

Alltför mycket arbete, för hög arbetstakt eller problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsvårigheter och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom stressrelaterade arbetssjukdomar. En ytterligare anledning till att så många sjukskrivningar är relaterade till stress kan enligt Arbetsmiljöverket vara att de lösare arbetsförhållandena ökar. Många arbetar idag som konsulter eller som anställda på bemanningsföretag med kortare kontrakt. Dessa instabila arbetsförhållanden kan resultera i otrygghet och nervositet.

– Att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna är oacceptabelt. Därför är det positivt att vi idag fattat beslut om en ny föreskrift, som sätter fokus på vikten av att minska ohälsan av de här orsakerna på våra arbetsplatser, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem på Arbetsmiljöverkets hemsida i samband med att de nya reglerna presenteras.

De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och fokuserar på förebyggande arbetsmiljöarbete. AFS 2015:4 förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Reglerna omfattar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

 

Checklista för psykosocial arbetsmiljö – lever din arbetsplats upp till de nya kraven?

 Arbetsbelastning

Det är arbetsgivarens ansvar att de anställa har en hälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Arbetsgivaren bör arbeta förebyggande genom att exempelvis ge möjlighet till återhämtning eller ändra prioriteringsordning.

 Arbetstider

Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Arbetsgivaren ansvarar för att planera arbetstiderna så att de inte leder ohälsa och att det finns tid för återhämtning.

 Motverka särbehandling

Arbetsgivaren ansvarar för att det är tydliggjort att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, exempelvis genom att upprätta en policy och se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp. 

Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras.   

 Tydliga mål

Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.                   

AFS 2015:4 – vad ska vi göra, hur ska vi göra?

Är du chef, arbetsledare, skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig? Vill du få en ordentlig genomgång av de nya reglerna och praktisk vägledning i hur du kan tillämpa dem på just din arbetsplats? Eller behöver du konkreta råd för att arbeta förbyggande mot stress? Följ länkarna nedan för att se alla kurser inom respektive område:

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

I den psykosociala arbetsmiljön ingår saker som stress, arbetsklimat, återhämtning, mobbning och liknande. Det handlar om sociala förhållanden på arbetsplatsen som påverkar medarbetarna på ett psykiskt plan. Det är svårmätliga områden som skiljer sig från de mer praktiska delarna i den fysiska arbetsmiljön. Sedan 2016 har termen ersatts av organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Mer om AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets hemsida kan du ladda ner de samlade föreskrifterna i sin helhet samt se filmen Utmaningen – En film om den sjuka jobbstressen.

Senast uppdaterad: 28 nov 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-03-10

5 skäl till att bli hälsocoach

Tycker du att välbefinnande och hälsa är det viktigaste som finns? Som hälsocoach gör du verklig skillnad för personer, företag och organisationer. Vi listar 5 skäl till varför du ska börja med hälsocoaching!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-05-29

Vad är arbetsmiljö och varför ska du bry dig?

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Arbetsmiljö är hissmusiken i receptionen, din rätt till fikapaus, din ergonomiska stol och bullret från byggarbetsplatsen bredvid. Det är kollegans härskartekniker, det är dina möjligheter till utveckling i tjänsten och den lite för dunkla belysningen vid ditt skrivbord. Så, varför ska du bry dig om arbetsmiljö?

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!