Visa utbildning.se som: Mobil

Organisationskultur – definition och effekter

Organisationskultur – definition och effekter

På varje arbetsplats finns det en organisationskultur och ofta även mindre subkulturer. Organisationskulturen kan ta sitt uttryck på flera olika sätt och påverkar ofta hur vi känner oss och vår trivsel på arbetet. Att förändra en rådande organisationskultur kan vara svårt, men om ni lyckas kan det leda till förbättrade resultat och godare mellanmänskliga relationer.

Kurstips! Kurser inom Teambuilding, Verksamhetsutveckling och Organisationsutveckling.

Kulturen på företaget kan skapa ordning och sammanhållning för medarbetarna, men om kulturen är dysfunktionell finns det risk för vantrivsel och en försämrad psykosocial arbetsmiljö.

Alla är ansvariga för den gemensamma kulturen

Begreppet organisationskultur handlar ofta om vanorna, värderingarna, de oskrivna reglerna och den stämning som råder på arbetsplatsen. Ofta tar sig organisationskulturen sitt uttryck i medarbetarnas beteenden och inte sällan är företagets kultur outtalad och svår att sätta fingret på.

Exempel på organisationskultur kan vara klädkoder, hur jargongen på arbetsplatsen är eller hur medarbetarna kommunicerar med varandra. På en arbetsplats kanske samtliga medarbetare har en gemensam morgonfika vid samma tidpunkt varje dag, vilket är en slags organisationskultur.

Delade kärnvärderingar är viktigt

En god organisationskultur kännetecknas ofta genom att företagets kärnvärderingar delas av många av de anställda och att den har ett starkt inflytande på medarbetarnas arbete. Detta kan innebära att medarbetarna delar en syn på hur konflikter ska lösas och vad som förväntas av respektive individ. En dysfunktionell organisationskultur, å andra sidan, kan resultera i hög sjukfrånvaro eller dåligt fungerande samarbeten medarbetarna emellan.

Kom ihåg att en organisationskultur ofta ”sitter i väggarna” och har formats under flera år. Det är väldigt svårt att beordra fram en viss kultur på arbetsplatsen och det är inte ovanligt med mindre subkulturer inom organisationen. 

Vänd en negativ organisationskultur

Arbetar du inom en organisation där det finns motsättningar och inre konflikter? Detta kan bero på er organisationskultur. När medlemmarna i gruppen inser att den rådande kulturen inte fungerar är de mer villiga att ifrågasätta och förändra det egna beteendet. Att ändra en organisationskultur är svårt och kan ta tid, men det är långt ifrån omöjligt. En kris eller en större förändring i organisationen är ett utmärkt tillfälle för förändring.

Om du vill förändra organisationskulturen på din arbetsplats är det viktigt att tänka på att du inte ska försöka förändra personer utan beteenden. Vid förändringar i organisationskulturen är det nämligen inte medarbetarnas personlighet som ska ändras utan sättet de tänker och agerar på.

För att förändra en dysfunktionell organisationskultur kan en bra start vara att arrangera en workshop eller en teambuildande aktivitet där ledning och medarbetare tillsammans formulerar en vision, ett uppdrag samt ett antal gemensamma kärnvärden som ni sedan aktivt arbetar utifrån i det dagliga arbetet. För att förankra den nya organisationskulturen behöver de önskade beteendena förstärkas genom positiva konsekvenser och uppmuntran från ledningen men även medarbetare emellan.

Genom att ha en positiv och fungerande organisationskultur är det möjligt att öka produktiviteten och prestationerna, vilket i sin tur kan innebära mer lyckade affärer, nöjda medarbetare och en förbättrad psykosocial arbetsmiljö.


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.

Senast uppdaterad: 26 apr 2017

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-01-04

Bemöta härskartekniker - Exempel på motstrategier

Känner du dig ibland förminskad i samtal med andra människor på arbetsplatsen? Har du kollegor som gärna leker martyrer på jobbet? Bli medveten om härskartekniker och lär dig bemöta dem.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-10-28

Effektivare arbetsdagar med Pomodoro-tekniken

De flesta av oss brottas med att hantera vår tid på ett effektivt sätt och att hinna med allt vi vill få gjort under en dag. I en tid då yttre faktorer som mail, sms och notiser ständigt distraherar är uppmärksamhet hårdvaluta och alla sätt att optimera effektiviteten är välkomna. Ett populärt sätt är Pomodoro-tekniken! 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-04

Virtual Reality i utbildningssyfte

För att bidra till en säkrare arbetsmiljö har Skanska gjort en satsning på en säkerhetsutbildning i Virtual Reality (VR). Hos de närmare 400 medarbetare som har testat VR-upplevelserna har responsen varit övervägande positiv. utbildning.se har pratat med Tania Sjöberg, projektledare för Skanskas banbrytande satsning på VR.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!