Visa utbildning.se som: Mobil

Skapa arbetsro i det öppna kontorslandskapet


Öppet kontorslandskap

Den danska tidningen Ugebrevet A4 gjorde nyligen en undersökning som hade fokus på arbetsmiljön i kontorslandskap. Resultatet visade att mer än hälften av de tillfrågade som sitter i öppna kontorslandskap hade svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Ytterligare 35 % upplever att dessutom begår misstag på grund av störande faktorer som telefoner som ringer och andra kollegor. Andra konsekvenser av en öppen kontorsmiljö är buller, dålig luft vilket leder till lägre produktivitet, övertid, huvudvärk och ökad stress.

Läs en utbildning inom arbetsmiljö – skapa bättre arbetsro på din arbetsplats


Trots detta är öppna kontorslandskap vanligt på kontor runt om i världen. Vad finns det för fördelar när sifforna säger som dem gör? Vad kan man själv göra för att påverka de negativa konsekvenserna av ett öppet kontorslandskap?

Varifrån kommer öppna kontorslandskap?

Öppna kontorslandskap började introduceras då man ville underlätta för de anställda att upprätta små samhällen mellan de olika avdelningarna som kanske annars inte hade någon daglig kontakt. En öppen kontosmiljö är alltså avsett för att främja kunskapsutbyte mellan kollegor samt öka samarbetet vilket bidrar till att verksamhetet arbetar mer effektivt. Denna typ av dynamik och flexibilitet kan vara svårt att uppnå när de anställda sitter instängda på egna kontor.

Undersökningen från Ugebrevet A4 visade att 76 % anser att de ofta delar sin kunskap med de kollegor som de delar rum med, flera undersökningen menar också att samarbetet med kollegorna har förbättras tack vare kontorslandskapet. Ett öppet kontorslandskap kan alltså öppna för en plattare organisationskultur där de anställda lättare kan utföra sina arbetsuppgifter i samarbete med varandra.

Bortsett från möjligheterna till ett ökat samarbete och kunskapsdelning så signalerar ett öppet kontorslandskap en öppenhet som är svårt att hitta i slutna kontorsmiljöer. Ett öppet kontorslandskap främjar känslan av gemenskap och ökar graden av social interaktion vilket förbättrar arbetstillfredställelsen.

Idén låter bra, men hur gör man?

Nedan har vi listat förslag på hur du kan sköta organisationen kring ett öppet kontorslandskap. Hur undviker du nackdelarna och samtidigt främjar en god arbetsmiljö.

Inredningen är A och O

Det första du bör göra är självklart att avgöra om ett öppet kontorslandskap passar i din verksamhet. Alla företag drar inte nytta av denna struktur. Fundera nog på för- och nackdelarna innan du startar processen.

En av de absolut viktigaste faktorerna i ett öppet kontorslandskap är inredningen, det är viktigt att den bidrar till en produktiv arbetsmiljö. Överväg inredningen noga och sök hela tiden efter nya idéer som kan minska på nackdelarna och främja fördelarna. Det kan vara saker som nya tekniker, utrustningar och viktiga faktorer som belysning och ventilation. Man bör undvika att ha skrivare och andra utrustningar som kan avge värme och störande ljud.  Dessutom bör du fundera på möjligheten att ha mötesrum samt tysta rum där medarbetarna kan gå när de t.ex. har långa telefonsamtal eller har arbetsuppgifter som kräver extra koncentration.

Tänk på hopsättningen av de anställda

Anställda som kan dra stor nytta av varandras kompetens bör vara självklara att sätta nära varandra. Tänk även på att inte sätta personer vars arbetsuppgifter kräver koncentration och tystnad i närheten av medarbetare som ofta talar i telefon eller på andra sätt kan störa dennes dagliga arbete.

Sätt upp en uppsättning av informella regler

För att verkligen dra nytta av fördelarna av ett öppet kontorslandskap (och för att undvika nackdelarna) så bör du, tillsammans med dina anställda, sätta samman en lista med regler för faktorer som kommunikation, telefonssamtal, användning av telefon och radio och annat som kan vara relevant för din organisation.

Kom ihåg charm :)

En öppen kontorsmiljö där man lägger fokus på hemtrevnad och komfort främjar samarbetet och umgänget inom företaget.

Lyssna på dina anställda

Sist men inte minst är det viktigt att du lyssnar på dina anställda och får deras input och svarar på deras frågor och funderingar. Det är att yttersta vikt att företaget ser det öppna landskapaet som en möjlighet för ett ökat samarbete mellan ledningen och de anställda.

Få bättre fungerande arbetsgrupper med en kurs i teambuilding


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.

Senast uppdaterad: 31 mar 2016

Du kanske också är intresserad av:

Sveriges bästa arbetsgivare 2014

Senast uppdaterad: 2016-06-22

Varje år utför Universum en undersökning som rankar de svenska arbetsgivarna som medarbetarna trivs bäst på. En vinnande faktor vid medarbetarnas bedömning har visats vara nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Här är Sveriges bästa arbetsgivare 2014.

Läs mer

Checklista – kommunikation för chefer

Senast uppdaterad: 2016-10-26

Dålig kommunikation på arbetsplatsen kan påverka både medarbetarnas och företagets resultat negativt. Det är viktigt att du som chef kan kommunicera effektivt med dina medarbetare. Tyvärr är det vanligt att chefer och ledare inte tar sig tid att höra vad kollegerna har att säga om sin arbetssituation och den generella arbetsmiljön.

Läs mer