27 apr 2022

Så leder du dina medarbetare genom krisen

Det är när krisen slår till som ledarskapet verkligen sätts på prov. Hur du hanterar situationen kan ha avgörande betydelse för anställda, kunder och företaget i stort. Så hur bör du egentligen tänka och agera när det värsta händer?

– Håll huvudet kallt och hjärtat varmt, råder Mats Kärnerud, företagscoach på EuroAcademy International.

Det är oundvikligt. Alla företag och individer drabbas förr eller senare av någon form av kris, liten eller mer omfattande. Som chef är ditt främsta uppdrag att leda de anställda igenom krisen på ett sådant sätt att de kan känna trygghet och motivation. Men hur gör man det i praktiken när omständigheterna präglas av förvirring och osäkerhet? Mats Kärnerud, grundare och seniorkonsult på EuroAcademy International har mer än 30 års erfarenhet av att coacha ledare i såväl kris som framgång och delar med sig av handfasta råd.

Vad behöver jag som ledare först och främst tänka på i en krissituation?

– I den chock och förvirring som uppstår vid plötsliga och traumatiska händelser krävs en stark ledare. Försök att bevara ditt eget lugn och kommunicera hela tiden ärligt och tydligt. Fokusera på att hitta lösningar som blir bäst för alla i längden och gör som uttrycket säger: “håll huvudet kallt och hjärtat varmt”.

Vad innebär det?

– I kristider reagerar vi alla olika. Vissa ledare förlorar handlingsförmågan och blir så fokuserade på själva krisen att de glömmer att fokusera på lösningarna. Andra ledare ägnar istället så mycket uppmärksamhet åt själva lösningen att de glömmer att informera och involvera sina medarbetare. Som ledare behöver du hitta en god balans så att båda delar får utrymme, såväl rena problemlösningar som det praktiska, empatiska ledarskapet. 

leda i kris

Hur kommunicerar jag bäst med mina medarbetare mitt i en kris?

– Tala alltid sanning. Den bästa plattformen en ledare kan ha i sitt ledarskap är tillit, och det enda sättet att skapa och upprätthålla ett långvarigt förtroende från andra människor är just att tala sanning. 

Men om jag har information som av olika anledningar inte kan delas? Eller om jag själv inte vet svaret på vissa frågor?


–Säg som det är. I en krissituation kan det ibland uppstå en förväntan på att ledaren ska ha svar på allt, men det är inte rimligt att begära att någon ska veta allt i alla lägen. Särskilt inte mitt i en kris. Det är bättre att be att få återkomma med mer information när den finns tillgänglig än att ljuga eller undvika frågan. Våga vara rak!

Många kriser kräver snabba omorganiseringar, vilket kan vara oerhört tärande på medarbetarna. Vad behöver jag som ledare tänka på här?


– För det första lever vi i en föränderlig värld. Att företag och organisationer utvecklas och genomgår förändringar är inget nytt, men i kristider blir det ofta mer tvära kast. Det kan bli nödvändigt med plötsliga stora organisationsförändringar. I det läget måste du som ledare se till att alla anställda är delaktiga och får tydlig information. Berätta vad som kommer att hända härnäst, och förklara varför den nya organisationen ser ut som den gör. Förstår vi orsaken till förändringen blir det som regel också lättare att förhålla oss till den.

– I de fall personer måste sägas upp från sitt arbete är det viktigt att ge information om de möjligheter som finns till stöd och hjälp för den enskilde medarbetaren. En bra princip är att alltid behandla sina medarbetare som man själv vill bli behandlad. Det innebär bland annat att vara ödmjuk och lyssna in vad andra har att säga. Trauman rör upp många känslor i människor, och du behöver klara att stå pall för dem och inte vara rädd för att ta emot kritik när den kommer. Det kan vara tufft, och fordrar en trygg ledare med sunt självförtroende. 


Krisens tre faser


– Kriser kan uppstå på ett personligt, lokalt eller globalt plan, såsom nu med Covid19. Hur vi människor reagerar i trauman varierar mycket från person till person. Och även om erfarenhet av tidigare kriser kan vara till hjälp, har varje kris sin egen struktur. Den kan därför få vitt skilda följder för olika företag och enskilda individer, berättar Mats.

Han förklarar att man brukar dela in krisförloppet i tre typiska faser, viktiga för varje ledare att känna till:

Fas 1: Chock
Många drabbas inledningsvis av chock och förnekelse. Det kan vara känslomässigt svårt att ta till sig vad som händer och vi slår kanske ifrån oss med uttalanden som ”kan det verkligen vara möjligt?”, “det här måste vara ett missförstånd!”.

Fas 2: Reaktion
När första chocken lagt sig följer vår reaktion på krisen. Det kan vara känslor av ilska, besvikelse eller uppgivenhet. Vissa upplever sömnsvårighet eller försämrad koncentrationsförmåga. Andra reagerar genom att bli aktiva och direkt försöka hitta en utväg från krisen. Det kan vara bra med handlingskraft, men förhastade beslut kan också skapa panik och frustration.

Fas 3: Bearbetning
Efter en tid börjar vi acceptera situationen och hitta sätt att bearbeta och ta oss igenom krisen. Här uppstår ofta en form av nyorientering, omorganisationer i verksamheten eller att man som individ omvärderar sitt liv.

Har du kunskap om dessa typiska skeden blir det också lättare för dig att bemöta dina anställda i de olika faser de befinner sig i.

Att vara ledare i kristid är ett utsatt och ensamt läge, vem söker jag själv stöd hos?


– Be om stöd från ledningsgrupp och styrelse. Ensam är inte stark. I många företag och organisationer finns också en krisplan och ett team som ansvarar för att hantera krissituationer. Använd dig av sådana resurser som gör att ansvaret delas med andra.
En fördel för alla ledare, såväl i motgång som i framgång är att också ta hjälp av en coach eller mentor att ventilera tankar och utmaningar med. 

När krisen väl är över och organisationen har genomgått stora förändringar, vad behöver jag fokusera på i mitt ledarskap?


– Tiden som följer efter en omfattande kris kan vara utmanande och kräver ett tydligt och moget ledarskap. Medarbetare har kanske tvingats lämna företaget och viktiga affärer har gått förlorade. De medarbetare som är kvar behöver nu hjälpas åt att få verksamheten på fötter igen och din ledarroll består där främst i att inspirera och hjälpa alla i företaget att klara att ta sig an den nya situationen.

– Man ska inte heller glömma att en kris ofta skapar nya kreativa idéer som kan leda till nya affärsmöjligheter. Så försök tänka att detta också kan bli en tid av tillväxt och ny energi som växer fram genom ett tydligt och involverade ledarskap. 

Mats Kärnerud

Mats Kärnerud, 
Grundare och seniorkonsult
EuroAcademy International 


Vill du utveckla din förmåga att leda och hantera svårigheter i din ledarroll?
Hitta din utbildning här:

Senast uppdaterad: 27 apr 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-12-11

Viktigt med individanpassat ledarskap

Arbetsplatser idag består av individer med olika kulturella och utbildningsmässiga bakgrunder. Att arbetsplatserna är heterogena kan ofta gynna gruppen, genom exempelvis större utrymme för kunskapsutbyte. Det kan dock vara svårt att vara chef eller ledare på en arbetsplats där varje individ har olika kunskaper och referensramar.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-06-28

5 tips för att tackla stress i höst

Är du en av dem som inte riktigt känner höstpeppen utan snarare höststressen? Det är lätt att känna sig stressad när ledigheten är slut och alla vardagens måsten är tillbaka. Innan du överväldigas av stress, ta kontroll! Använd dessa 5 tricks för att få pli på stressen och må bra i höst.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-03-16

GoodHabitz nu i Sverige – lärande måste vara kul!

Är det dags att kompetensutveckla? Nederländska utbildaren GoodHabitz väcker stort intresse hos svenska företag. Med visionen att vara onlineutbildningens Netflix, är de övertygade om att underhållande lärande och personlig utveckling gynnar hela företaget.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!