Hjälpa flyktingar – vilken kompetens och utbildning behövs?

hjälpa flyktingar volontärarbete


Att det pågår en allvarlig flyktingkris har knappast undgått någon. Det finns idag 60 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer – en situation som inte skådats sedan andra världskriget. Vad kan man som enskild individ göra för att hjälpa? Vilka kompetenser är viktiga? Vilket stöd i form av utbildning behövs? utbildning.se har talat med diakonerna Inger Awenlöf och Boel Skoglund, som på varsitt håll i Sverige arbetar med att ge stöd till asylsökande och migranter. 

En flykting är enligt FN:s definition en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av etnicitet, nationalitet, politisk eller religiös åskådning eller grupptillhörighet och som befinner sig utanför sitt land och som inte kan eller vill återvända hem. Flykting är även den som lever i flyktingliknande situationer. Migrationsverket uppskattar i en prognos att mellan 100 000 och 170 000 personer kommer söka asyl i Sverige under 2016, varav 16 000–33 000 förväntas vara ensamkommande barn.

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process som ofta drar ut på tiden. Det är lätt att känna sig maktlös inför den svåra situationen och alla de miljoner människor som befinner sig i nöd. Det är heller inte lätt att veta vad man själv kan bidra med. Men faktum är att många runtom i Sverige är verksamma med att på olika sätt hjälpa asylsökande och migranter, bland annat inom Svenska kyrkan, som samordnar en mängd olika verksamheter som ger stöd till flyktingar som väntar på besked om asyl. Är du volontär och söker kompetensutveckling?

Klicka på länken nedan för att se alla utbildningar som kan vara till stöd för dig som är volontär eller på andra sätt arbetar med att hjälpa personer som nyligen kommit till Sverige som flyktingar.

Vidareutbildning för volontärer”För att hjälpa flyktingar krävs kompetens inom juridik, krishantering samt tydliga ramar.”

Inger Awenlöf arbetar som diakon vid Hässleholmens kyrka som är en distriktskyrka i Borås Pastorat, Svenska Kyrkan. En övervägande del av hennes tjänst består av arbete inriktat mot målgruppen flyktingar/asylsökande/gömda. Hässleholmens kyrka i Borås samarbetar med föreningen Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås – en förening där både hon och hennes kollega Daniel Uddling, som är flyktingrådgivare, sitter med i styrelsen. Föreningen samordnar de flesta kyrkor i Borås som samarbetar kring flyktingfrågan. Hässleholmens kyrka arrangerar soppluncher varje tisdag. Via Kyrkornas flyktingrådgivning anordnar de tillsammans med andra kyrkor i regionen även språkcaféer, klädutdelning, rådgivning i asylärenden med mera.

Från Ingers arbetsplats är det tre personer som arbetar mer med inriktning stöd till flyktingar, men hela arbetslaget är involverade på olika sätt. Sedan samarbetar de med flera kyrkor och har även många frivilliga knutna till verksamheten.

– Vi driver ett språkcafé på ett par olika ställen och just i Hässleholmens kyrka, där jag jobbar, kommer det kanske hundra människor varje tisdag. Jag ser det inte som en språkkurs riktigt på det sättet utan det är mer en samlingsplats – ett sätt att få rutin på sin vardag i den långa väntetiden innan man får sina besked, berättar Inger.

Foto: Svenska kyrkan i Borås

Skapa trygga mötesplatser

Mycket av Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås olika verksamheter går ut på att skapa så trygga mötesplatser som möjligt till människor som lever väldigt utsatt, otryggt och ofta även trångbott. Inger Awenlöf beskriver verksamheten som inte i första hand missionerande utan som en social verksamhet. Visserligen arrangerar de gudstjänster, men i och med att det är människor av blandade religionstillhörighet som kommer till verksamheterna så ligger inte huvudfokus där. Somliga har inte någon religionstillhörighet alls, men kommer ändå till verksamheterna.

De som kommer och hjälper till frivilligt är av varierande bakgrund. Dels arbetar många av de asylsökande själva som frivilliga och kommer och lagar soppa, bakar, tolkar eller hjälper till på annat sätt. Nyligen har de även haft duktiga musiker som är med och spelar inför gudstjänster.

– Det är mycket för att skapa lite struktur på sin vardag och känna att man är behövd någonstans.

Nätverket av frivilliga som hjälper till är stort och verksamheterna sker på olika ställen i Borås, berättar Inger Awenlöf. Kyrkornas flyktingrådgivning har språkcaféer i ett par olika kyrkor i Borås med omnejd. Inger är inte på med allt, men allt drivs i Kyrkornas flyktingrådgivnings regi. Bland annat har de en del av sin flyktingverksamhet som kallas för Porten, som utgår från Pingstkyrkan i Borås. Också de har asylrådgivning, klädutdelning, språkcafé samt en sjukvårdsmottagning där man alltid kan få träffa sjukvårdspersonal. Största delen av de som är engagerade är ideella. En överväldigande del av dessa som engagerar sig är kvinnor som gått i pension, men även många män är delaktiga.  

Juridik och krishantering viktigt

För att på bästa sätt kunna ge stöd och hjälp till asylsökande och migranter betonar Inger Awenlöf vikten av att man ingår i nätverk och team med andra hjälpande organisationer, exempelvis Röda Korset och Rädda barnen. Utöver starka nätverk bör man när man arbetar med asylsökande ha en viss baskunskap kring asylfrågor, menar Inger. För att få denna juridiska kunskap krävs ofta någon form av fortbildning kring vad asylprocessen innebär:

– Absolut inte att vi ska vara jurister på något sätt, men ändå att man har förståelse för att en asylprocess är juridisk och att man vet vad en sådan process går ut på. Speciellt när du ska jobba med att leda många frivilliga. Vad innebär asylskäl? Hur går en asylprocess till i Sverige idag? Vilka ersättningsnivåer finns? Genom att vara insatt i asylfrågor får man viss insikt och förståelse i de här människornas situation och hur deras verklighet och vardag ser ut. Man förstår var människor är när de kommer med sina papper och har frågor kring varför man fått ett avslag eller vad det är som händer.

Inger Awenlöf tror även det är bra att man får mer kött på benen kring hur man kan bemöta människor på flykt. Hon gick själv en utbildning som hette ”Flyktingskap, migration och folkhälsa” vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap:

– För mig var den jättebra. Jag tänker att den typen av utbildningar är bra för att förstå vad det handlar om. Vi träffar människor i fruktansvärt utsatta situationer. Man pratar idag om migrationsrelaterad stress. En period mötte man nästan varje vecka människor som var så rädda att de satt och skakade framför en. Jag tror det är nyttigt att man lär sig mer om hur kropp och själ kan reagera när man lever under sådana extremt pressad situationer. Att man får personerna att förstå att det inte är konstigt att de reagerar som de reagerar, att de inte är tokiga, utan bara extremt pressade.

Tydliga ramar behövs

För att man inte ska bränna ut sig helt är det enligt Inger Awenlöf viktigt att man är tydlig med vad man kan hjälpa till med och vad man inte kan hjälpa till med.

– Det är viktigt att man har någon slags idé och tanke om att det här kan vi hjälpa till med. Att det ändå finns någon form av begräsning. Inom Borås flyktingrådgivning har vi exempelvis uttalat att vi inte hjälper till att gömma människor. Vi tillhandahåller inte lägenheter. Vem av alla människor ska vi då välja? Det är jättemånga som ber om hjälp. Någonstans måste man ändå se att det här är möjligt för oss att hjälpa till med. Ofta handlar det om långa åtaganden. Man ska vara försiktig med vad man säger att man kan. Kanske att man kan hjälpa till med ett busskort, matkasse, check eller så. Men ska du hjälpa alla som kommer på samma sätt – det går ju inte. Man får sätta lite ramar kring det, det tror jag är viktigt för en kyrkoarbetare. Det är annars lätt att svepas med i känslofloden och att man går in och vill hitta lösningar för att människor ska må bra. När man ställs inför så många desperata människor behövs absolut hjälp med att sätta gränser. Annars kan det bli oerhört tungt.  


"Det är viktigt att att både vilja dela med sig av sin egen kunskap och att själv vilja lära sig nya saker."

– Boel Skoglund, diakon vid Örkelljunga församling.

På vilket sätt arbetar ni med att hjälpa asylsökande?

Vi arbetar sedan många år tillbaka med asylsökande och arbetet har bland annat resulterat i bildandet av en förening som heter IFALL – integration för alla. På hemsidan www.ifall.se finns mer ingående information om det arbetet. Vi har aktiviteter så gott som varje dag i veckan: språkundervisning, rådgivning, idrottsaktiviteter, engelskacafé, läxhjälp med mera. Ungefär 20 volontärer är ansvariga för det arbetet.

Sedan augusti 2015 har vi också ett omfattande arbete på ett nyöppnat boende för asylsökande i Åsljunga. Där är ett fyrtiotal volontärer engagerade i språkundervisning, systuga, handarbetsgrupp, idrottsaktiviteter, rådgivning i hälsofrågor, aktiviteter för barnen med mera.

Vilka kompetenser tycker du är viktiga att ha när man jobbar med att bemöta asylsökande och migranter?

Den absolut viktigaste kompetensen är ett öppet sinne med vilja att både dela med sej av sin egen kunskap och att själv vilja lära sej nya saker. Ett intresse för de människor man möter och viss kunskap om det sammanhang de kommer ifrån är också mycket viktigt. Plus förmågan att se de människor man möter som individer med egna resurser och talanger. Uthållighet i att bygga relationer och ett inbjudande förhållningssätt oavsett om det kommer en eller tjugoen till den aktivitet man bjuder in till.

Vad känner du/ni att ni behöver för stöd i form av utbildning/kompetensutveckling för att kunna utföra ett bra arbete?

Kontinuerlig uppdatering av de lagar och bestämmelser som styr processen för de asylsökande – inte detaljkunskap för den ändras nästan hela tiden, men kunskap om vilka samhällsinstanser som ansvarar för vad när det gäller ekonomi, boende, praktik med mera.

Det skulle heller inte vara fel med viss utbildning i att berätta om det arbete vi gör i olika media, så att det goda också blir synliggjort.

Svenska kyrkan ligger också nu i startgroparna för att tillsammans med Rädda barnen och Röda korset starta en utbildning i psykosocialt stöd för de människor som arbetar med asylsökande och flyktingar. Det är mycket viktigt för att orka i längden och vara uppmärksam på hur vi själva mår.


Vill du börja engagera dig? Här hittar du mer information:


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.

Senast uppdaterad: 14 nov 2018

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!