14 nov 2022

Fördomsfri rekrytering

Fördomsfri rekrytering

Anställningsintervju med en robot?!


Kan fördomsfri rekrytering och AI-robotar öka våra chanser till att klara framtidens kompetensförsörjning?

Vad innebär egentligen kompetens?

Vi lever i omvälvande tider! Ständigt ökande digitalisering och automatisering förändrar inte bara världen, utan även arbetsmarknaden i grunden. För att klara framtidens kompetensförsörjning kommer vi att behöva vidareutbilda oss under hela livet och ständigt vara öppna för att lära oss nya  saker för att hänga med och förbli fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden.

Vi kommer även att behöva omvärdera vår syn på kompetens. Vad är egentligen kompetens? Något statiskt man tillskansar sig en gång för alla under en universitetsutbildning, eller något dynamiskt och levande – i ständig förändring?

Kan kompetens även ses som ett bredare begrepp? Som mer än kunskap på ett CV? Kan det även vara exempelvis personlighet, potential att lära sig nya saker, öppenhet, nyfikenhet, samarbetsförmåga, motivation och drivkraft, möjligheter till utveckling? Vem är egentligen kompetent idag? Den som kan göra något idag, eller någon som kan klara av att göra saker även imorgon, i det digitaliserade samhället.

För att stå rustade inför en framtid där många jobb kommer att förändras (och vissa till och med kanske försvinna), kommer vi behöva öppna upp för nya metoder och verktyg när det kommer till rekrytering. Just för att hitta nya möjligheter och ta tillvara på all kompetens och potential som finns på arbetsmarknaden.

Nya verktyg bryter gamla fördomar

Ett företag som har tagit detta i beaktande när de utvecklat sin rekryteringsprocess är TNG – specialister inom fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering och bemanning.

– TNG:s rekryteringsprocess grundar sig i modern forskning kring hur man bäst kan förutse en jobbsökandes framtida arbetsprestation. Det handlar om att använda objektiva metoder för att tidigt under rekryteringsprocessen mäta, testa och utvärdera kandidaters kompetens. Vi ser på kompetens som något som utgörs av fyra delar: kunskap och erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation. Sen viktar vi dessa faktorer beroende på vilket jobb som ska utföras, berättar Hanna Flink på TNG.

Med hjälp av arbetspsykologiska screeningtester får man – tillsammans med information om kunskap och erfarenhet – ett gediget, vetenskapligt och faktabaserat underlag att göra sina urval på när man beslutar vilka som ska gå vidare i processen.


– Metoden minskar risken för att rekryteraren påverkas av förutfattade fördomar och subjektiva faktorer som magkänsla, kandidatens namn, ålder, kön, utbildningsbakgrund, vilka fritidsintressen hen har och så vidare. Det skapar ett mer rättvist och fördomsfritt urval, samtidigt som sannolikheten ökar att man lyckas hitta den kandidat som faktiskt är bäst lämpad för rollen. Både idag och imorgon, säger Hanna Flink.

Detta bidrar på sikt till en mer hållbar arbetsmarknad, där rätt person hamnar på rätt plats från början, samtidigt som man minskar risken för felrekryteringar och man bättre kan ta tillvara på all form av kompetens i samhället. Något som kommer vara en nödvändighet i framtidens digitaliserade samhälle, fortsätter Hanna Flink.

Nästa steg: AI-robotar!

För att fortsätta utveckla sin rekryteringsproces och göra den ännu mer fördomsfri håller TNG nu på att tillsammans med KTH-start-upen Furhat Robotics utveckla en AI-robot som ska bli ny assisterande rekryterare på företaget.

– Tanken med projektet är att roboten ska bidra till att göra ännu mer objektiva och fördomsfria urval i rekryteringsprocesser. Det bidrar till att allt fler jobbsökare får samma möjligheter att lyckas – oavsett ålder, kön, ursprung och utseende.

Roboten kommer fungera som stöd och avlastning i det tidigare skedet av rekryteringsprocessen. På så vis kommer de mänskliga rekryterarna att få mer tid över för det personliga mötet med sökande och kunder, samt kompetensanalyser.

Kan roboten göra jobbet bättre än människor? Är det såhär vi kommer att hitta kompetens i framtiden? Kanske är det en förutsättning för att klara framtidens kompetensförsörjning. Vad tror du? Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av en robot nästa gång du söker jobb?


Är du intresserad av hur ditt företag kan ta steget mot en fördomsfri rekrytering?

Alla kurser inom kompetensbaserad rekrytering

Senast uppdaterad: 14 nov 2022
Sam Ögren
Digital marknadsspecialist

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-28

8 tips för att nå ditt nästa steg i karriären

Vill du ha mer utveckling i din yrkesroll och kanske är redo att testa något helt nytt? Här är tipsen som hjälper dig att ta nästa steg i karriären.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-09-28

Vidareutbildning för supporttekniker

För supporttekniker som vill vidareutbildas finns flera olika vägar att gå. Du kan exempelvis välja att läsa en kurs i kundbemötande där du lär dig att hantera olika slags kundsituationer och ge kunden bra service. Det är även bra om du har goda språkkunskaper.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-09-27

Vidareutbildning för kronofogde

Som kronofogde har du i ditt arbete mycket kontakt med privatpersoner, företag och andra myndigheter. Eftersom de människor som personer som du som kronofogde kommer i kontakt med ofta befinner sig i svåra situationer är det viktigt att du som kronofogde har god empatisk förmåga och kompetens att bemöta människor på ett professionellt sätt.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!