Visa utbildning.se som: Mobil

CASE: Tink A/B-testar ekonomiappen

Tink AB är ett startupbolag i Stockholm som jobbar med ekonomiappen Tink. För dem är det väsentligt att göra A/B-tester för att ha fokus på att skapa användarnytta. De testar i princip allt och har en utarbetad process för hur de arbetar A/B-tester. Det senaste A/B-testet de har genomfört var för att försöka lösa problemet de har haft med att användarna hoppar av registrering en bit in i processen.

Som ett litet bolag med 12 anställda som funnits sedan 2012 vill Tink AB att det ska gå fort att fortskrida utvecklingen av ekonomiappen. De har idag cirka 250 000 användare och Sandra Uddbäck från Tink berättade på webbdagarna om ett A/B-test projekt som hon själv har arbetat med de senaste 30 dagarna som rör ett upplevt användarproblem vid registreringsprocessen. Projektet med A/B-testet avslutades dagen innan hon berättade om sitt case på webbdagarna, så det var högst aktuellt.

Problemet identifieras

Tink började med att identifiera problemet: Efter att användaren har laddat ned Tink-appen behöver de registrera sig och ange vissa uppgifter. Vid registrering väljer många användarna att hoppa av vid den fjärde registreringssidan inom appen. Det är sidan efter att användaren har valt sin bank och där man ska ange sitt personnummer och servicekod. Tink ville se en förändring runt detta där användarna fullföljer sin registrering.

Registeringssidorna inom Tink ekonomiappen

Bilden visar de fyra stegen vid registrering som användaren behöver genomföra, där det första steget är det längst till vänster. Längst till höger ser en vy över sida fyra, där många potentiella användare väljer att hoppa av registreringen innan den är avslutad.

Hypotes togs fram

För att bättre förstå problemet har Tink pratat med användare och tittat i feedbackkanaler som support och sociala medier. De fick uppfattningen om att problemet bestod av två områden och tog fram två hypotester:

1) Användarna har svårt att veta vilken kod de ska ange.

2) Användarna känner osäkerhet kring säkerheten.

Tydligt mål och tidsram viktigt

Tink bestämde sig för att testa att införa vissa ändringar för att se om det minskade avhoppen vid registreringen. Målet var att öka de som fullföljde sin registrering med fem procent. Under 30 dagar skulle de testa två alternativa layouter av registreringssidan. 50 procent av besökarna fick se den gamla versionen och 50 procent av besökarna fick se en ny alternativ version.

A/B-test av alternativ lösning

Tink la till två ikoner längst ned på sida fyra. En ikon visade ett Frågetecken och en ikon ett Lås som symboliserade säkerhet. Klickade användaren på Frågetecknet fick de mer information i form av text om hur de gjorde och koden som efterfrågades. Klickade användaren istället på ikonen med Låset fick de mer information om Tinks processer rörande säkerhet.

Resultatet utvärderades

Efter 30 dagar utvärderades resultatet. Skulle ett tillägg av förklarnade ikoner förmå fler användare att fullfölja sin registrering? Nej, så var inte fallet, ingen skillnad syntes bland de två testgrupperna. Den nya versionen genererade inte bättre resultat än den gamla. Att företag gör A/B-tester som inte leder till förändring är dock inte ovanligt. Frågan var då om Tink kunde dra någon annan lärdom av testet? Tink noterade att användarna klickade mer på Säkerhetsknappen är Frågeteckenknappen.

Sandra Uddbäck konstaterar att det upplevda användarproblemet med kod inte kunde lösas genom att lägga till mer informationstext. Men att det tycks finnas en nyfikenhet hos användarna att lära sig mer om Tink innan man kopplar på sin bank. Säkerhetstänket är jätteviktigt för användarna.

Nu har Tink andra A/B-tester på gång det tänker genomföra.

Tinks process för A/B-testing:

  1. Förstå problemet.
  2. Förslag till lösning med tidram och mål.
  3. Utveckla den enklaste versionen av de de vill göra. Tink vill inte lägga för mycket tid på projektet förrän de vet resultatet av A/B-testet.
  4. A/B-testa strukturerat där inte för många saker testas samtidigt.
  5. Mät och utvärdera resultatet av A/B-testet.
  6. Bygg eller ändra funktioner i appen.
  7. Börja om.Källa: Sandra Uddbäcks föredrag på webbdagarna 2015 i Stockholm
Publicerad: 2015-03-26
Text: Mia Wahlberg


Tips på relaterade utbildningar:

Senast uppdaterad: 19 sep 2018

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2018-11-13

Sophie Gisterås erfarenhet som praktikant på informationsavdelningen

Sophie Gisterå praktiserade under 20 veckor som kommunikatör på informationsavdelningen på utbildning.se via sin universitetsutbildning vid Uppsala universitet. Sex studenter från Uppsala universitet praktiserade på utbildning.se eller på systerbolag inom EMG. Sophie har arbetat med webbplatsen och med digitala nyhetsbrev, samt har även arbetat med ett särskilt projekt rörande att kartlägga hur HR-chefer arbetar med kompetensutveckling. Läs om Sophies praktik som kommunikatör.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-15

4 TED Talks varje marknadsförare bör ha sett

Under en dag bombarderas genomsnittssvensken av cirka 5 000 budskap från företag och organisationer. I tidningen, på busshållplatsen, i telefonen och om personen är snål – på Spotify. Att det då är viktigt för företag att sticka ut i bruset är självskrivet. 

Läs mer
Om utbildning.se

utbildning.se är portalen där du hittar kompetensutveckling för att utvecklas inom alla branscher. Tusentals kurser över hela Sverige. Alla våra tjänster är kostnadsfria att använda.

Så fungerar utbildning.se

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!