13 nov 2018

Vad är Blended learning och Flipped Classroom?

Blended learning

Med Blended learning menas en blandning av lärmiljöer. Ofta är det traditionella klassmetoder som kombineras med digitala självinlärningsdelar som eleven gör utanför klassrummet på en tid som passar eleven.

När Blended learning började användas var det vanligt att läraren kombinerade sin traditionella klassrumsföreläsning med enklare digitala komplement, exempelvis att kursdeltagarna fick instruktioner att se en video innan nästa föreläsning. Det gjorde dels att kursdeltagaren var mer påläst inför nästa utbildningstillfälle och dels att föreläsaren på så sätt kunde fortskrida i en snabbare utbildningstakt under sin lärarledda föreläsning i klassrummet.

Det finns även flera exempel på utbildningar där eleverna har ombetts att göra vissa självinlärningsdelar inför att kursen med klassrumsföreläsningar börjar, så att den lärarledda utbildningen kan påbörjas på en högre nivå än den annars skulle kunna göra.

Mer engagerade kursdeltagare med Blended learning

I och med att den digitala utvecklingen har fortskridit har den kompletterande inlärningen kunnat göras med mer avancerade metoder.  Allt fler utbildningsarrangörer börjar använda sig av de interaktiva möjligheterna.  Inlärning kan exempelvis ske via utbildningsmiljöer som mer påminner om onlinespel, vilket gör att man kan utmana kursdeltagarna och få dem att engagera sig mer än om man bara tittar på en film. Utvecklingen inom Blended learning ökar allt mer och är under löpande förändring. Ofta anses kursdeltagare som får utbildning inom Blended learning vara mer engagerade än vid traditionella föreläsningar där studenten mer mottar information.

Enligt Shibley, kemiprofessor på amerikanska Penn State-Berks kan blandat lärande öka studenternas engagemang. Shibley ändrade själv sin tidigare traditionella kemikurs till Blended learning och menar att på tre år så ökade genomsnittet på deltagarnas prestation med närmare 25 procent. Bland annat införde Shibley ett veckovis online-quiz som var värd en liten procentuell del av studentens totala betyg. Men onlinefrågorna har även varit väldigt populära hos studenterna. (Källa: facultyfocus.com)

Ny teknik ger oanade möjligheter

Den nya tekniken ger oanade möjligheter för Blended learning. Den tidigare kompletterande videon har ersatts av många andra delar, där man bättre använder sig av teknikens möjligheter för att göra undervisningen än mer pedagogisk. Exempelvis:

  • Digitala självtester.
  • Spela dig till kunskap ─ självinlärning som påminner om dataspel.
  • Interaktiva delar där eleven ska medverka via skärmen.
  • Inspelade föreläsningar på film eller podcasts.
  • Illustrativa filmer som exempelvis bättre kan förklara komplicerade processer.
  • Pusselliknande delar där studenten ska sätta ihop vissa delar.

Lärarens roll viktig vid Blended learning

När kursdeltagarna har lärarledd undervisning vid fysiska möten får deltagarna möjlighet att ställa frågor till läraren. Läraren kan då ge personlig handledning och återkoppling och förklaring till det som eleverna gjort vid sina självinlärningsdelar. Därför har läraren en viktig roll vid Blended learning. Eleverna får vid dessa tillfällen även möjlighet att nätverka och socialisera med andra kursdeltagare.

Blended learning skiljer sig därför mot onlineutbildningar som är helt på distans.

The Flipped classroom

The Flipped classroom är en form av Blended learning där läraren ägnar tiden i klassrummet åt mer laborativt arbete istället för traditionella föreläsningar. Vid föreläsningar kan ibland en stor del av lektionen gå åt till att läraren förklarar teorier och visar exempel på problemlösning, men det finns inte alltid så mycket tid åt eleverna att själva arbeta med uppgifter.

Vid Flipped classroom ger läraren istället webbaserade genomgångar i hemläxa – exempelvis att se filmade föreläsningar, lyssna till podcasts eller läsa lärarens blogg där denne diskuterar ämnet. Det är elevernas ansvar att via självstudier gå igenom materialet så att de har den kunskap de behöver inför nästa klassrumsgenomgång. I klassrummet kan eleverna sen arbeta aktivt med uppgifter, experiment och problemlösningar, och läraren finns till hands för att vägleda och hjälpa till om någon kör fast.

The Flipped classroom ställer andra typer av krav på läraren som mer fungerar som handledare under tiden i klassrummet. För att det ska fungera bra måste ofta läraren göra en väl strukturerad och planerad agenda och kommunicera tydligt till eleverna vad de behöver göra för uppgifter i självstudier. Även vissa kortare föreläsningar och genomgångar kan hållas i klassrummet, men då ofta enbart under en viss del av lektionstiden. Att korta lärarens genomgångar är möjligt då eleverna redan är förberedda och tagit till sig kunskap mellan lektionerna.


Exempel på kurser med Blended learning:


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.

Senast uppdaterad: 13 nov 2018

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-12-07

Internetstatistik – svenskars internetvanor 2016

Internet är både en välsignelse och en förbannelse för oss svenskar. Idag kan mer än hälften av befolkningen arbeta hemifrån minst en dag i månaden. Men ständig uppkoppling innebär också större svårigheter att koppla bort helt från jobbet. Svenskarna spenderar i snitt 24 timmar i veckan på internet, nästan en femtedel av vår vakna tid.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-08-30

De hetaste datorkunskaperna 2018

I samband med vår årliga kartläggning av de hetaste kompetenserna för systemutvecklare passar vi även på att plocka fram de hetaste programvarukunskaperna för 2018! Vi granskade drygt 3 500 annonser inom IT och systemutveckling. Resultatet är de mest efterfrågade programvarukunskaperna 2018.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-14

Topp 20: Hetaste kompetenser för utvecklare 2018

Med utbildning.se:s heta kompetenser tar vi återigen krafttag om arbetsmarknadens hetaste kompetenser. Nu har lotten fallit på systemutvecklare. Målet med vår undersökning är att kartlägga de mest önskvärda egenskaperna i arbetsgivarnas aktuella annonser. I 2018 års undersökning granskade ca 2 400 annonser.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-04

"Ständigt, snabbfotat lärande är framtiden"

Utbildningsbranschen befinner sig i snabb förändring – traditionella klassrumsutbildningar kompletteras med eller ersätts allt mer av onlineutbildningar. Tidningen Chef var bland de första medieföretagen i Sverige att erbjuda sina kunder digital kompetensutveckling. Vi bad Cissi Elwin, chefredaktör och vd, dela med sig av sina tankar om framtiden.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-04-27

Mötesexperten om framtiden: ”fler hybridmöten”

Är våra digitala möten här för att stanna? Fredrik Bauer, mötesexpert avslöjar resultaten från sin senaste undersökning. Så här ser framtidens möten ut, om svenskarna får bestämma.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!