Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljöplan – vad, när, hur?

Allt du behöver veta om arbetsmiljöplaner

Ska du ta fram en arbetsmiljöplan? utbildning.se vägleder dig kring det viktigaste du bör tänka på. 

Vad är en arbetsmiljöplan?

I Sverige finns det krav från Arbetsmiljöverket att det vid byggnads- och anläggningsarbete ska finnas en arbetsmiljöplan. Varje projekt måste ha en unik arbetsmiljöplan. I den ska det framgå allt från vilka tider arbetet får pågå till vilka konkreta åtgärder som behövs för att förhindra olycksfall. Arbetsmiljöplanen måste följas av alla som är inblandade i projektet.

Varför behövs en arbetsmiljöplan?

En arbetsmiljöplan finns till för att säkerställa att arbetet på byggplatsen sker i en sund och säker miljö. 

När behövs en arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanen måste skapas innan bygget påbörjas. Den ska sedan användas under hela byggprocessen.

Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla?

Planen ska innehålla både övergripande regler och mer specifika ordningsregler och ska bestå av tre olika delar:

 • De regler som gäller på arbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • De arbetsmiljöåtgärder som ska förhindra olycksfall vid bland annat följande arbeten:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med  passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

Vem ansvarar för arbetsmiljöplanen?

Ansvaret för att arbetsmiljöplanen upprättas och efterföljs delas upp på tre olika roller.

 • Byggherren (alternativt en uppdragsgivare som övertagit byggherrens ansvar) är den som beställer och betalar för projektet och är därmed också den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg- eller anläggningsprojekt. Tillsammans med BAS-P ansvarar byggherren för att skapa en arbetsmiljöplan före projektet.
 • Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) är den som ansvarar för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen.
 • Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandefasen (BAS-U) är den som ansvarar för arbetsmiljön under själva byggfasen och som ser till att planen är tillgänglig och uppdaterad samt att alla på arbetsplatsen förstår den.

Bra att tänka på

Varje projekt är unikt. Kopiera därför inte en gammal plan rätt av utan tänk igenom noga och anpassa planen för just ditt projekt.

Se till att planen är lätt att förstå. Dela och diskutera den gärna med alla som kommer beröras av den för att säkerställa att alla är med på noterna. 

Behöver du mer kött på benen? Se alla våra BAS P/U-utbildningar här!

Tips! Mer information kring arbetsmiljöplan hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida.


Senast uppdaterad: 20 mar 2017

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-12-09

Dålig attityd vanligt på arbetsplatsen

83 procent av svenska arbetsplatser har anställda med dålig attityd. Detta enligt en undersökning gjord av utbildning.se. Nära hälften av de tillfrågade svarade att de har en eller flera anställda som påverkar stämningen på arbetsplatsen negativt.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-28

Topp 20: hetaste kompetenserna för ingenjörer 2018

I mitten av december 2018 granskade vi på utbildning.se 712 annonser för ingenjörer.Utfallet är det sista för årets heta kompetenser serie. Med det sagt har statistikhungriga har inget att frukta, vi är tillbaka igen tidigt nästa år med flera spännande arbetsmarknadsundersökningar. Överst på årets lista har vi kravet om någon form av tekniks examen eller eftergymnasial utbildning.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-04

Bemöta härskartekniker - Exempel på motstrategier

Känner du dig ibland förminskad i samtal med andra människor på arbetsplatsen? Har du kollegor som gärna leker martyrer på jobbet? Bli medveten om härskartekniker och lär dig bemöta dem.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-12-03

Kommunikation på arbetsplatsen – Checklista till chefer

Dålig kommunikation på arbetsplatsen kan påverka både medarbetarnas och företagets resultat negativt. Det är viktigt att du som chef kan kommunicera effektivt med dina medarbetare. Här är checklistan du behöver för en bra kommunikation på arbetsplatsen!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-09-10

Hur hanterar ni krisen?

Hur rustade är ni för att möta krisen när det värsta händer? I Sverige ska alla företag ha beredskap och rutiner för krishantering. Här berättar tre företag om hur de tänker kring krishantering. En av dem är chefen på växlingskontoret som i juli 2016 utsattes för väpnat rån.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!