Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljöplan – vad, när, hur?

Ska du ta fram en arbetsmiljöplan? utbildning.se vägleder dig kring det viktigaste du bör tänka på!

I Sverige finns det krav från Arbetsmiljöverket att det vid byggnads- och anläggningsarbete ska finnas en arbetsmiljöplan. Varje projekt måste ha en unik arbetsmiljöplan. I den ska det framgå allt från vilka tider arbetet får pågå till vilka konkreta åtgärder som behövs för att förhindra olycksfall. Arbetsmiljöplanen måste följas av alla som är inblandade i projektet.

Varför behövs en arbetsmiljöplan?

En arbetsmiljöplan finns till för att säkerställa att arbetet på byggplatsen sker i en sund och säker miljö. 

När behövs en arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanen måste skapas innan bygget påbörjas. Den ska sedan användas under hela byggprocessen.


Behöver du mer kött på benen? Gå en utbildning!

Till alla BAS P/U-utbildningar


Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla?

Planen ska innehålla både övergripande regler och mer specifika ordningsregler och ska bestå av tre olika delar:

 • De regler som gäller på arbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • De arbetsmiljöåtgärder som ska förhindra olycksfall vid bland annat följande arbeten:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med  passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

Vem ansvarar för arbetsmiljöplanen?

Ansvaret för att arbetsmiljöplanen upprättas och efterföljs delas upp på tre olika roller.

Byggherren (alternativt en uppdragsgivare som övertagit byggherrens ansvar) är den som beställer och betalar för projektet och är därmed också den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg- eller anläggningsprojekt. Tillsammans med BAS-P ansvarar byggherren för att skapa en arbetsmiljöplan före projektet.

Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) är den som ansvarar för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen.

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandefasen (BAS-U) är den som ansvarar för arbetsmiljön under själva byggfasen och som ser till att planen är tillgänglig och uppdaterad samt att alla på arbetsplatsen förstår den.

Bra att tänka på

 • Varje projekt är unikt. Kopiera därför inte en gammal plan rätt av utan tänk igenom noga och anpassa planen för just ditt projekt.
 • Se till att planen är lätt att förstå. Dela och diskutera den gärna med alla som kommer beröras av den för att säkerställa att alla är med på noterna. 

Tips! Mer information kring arbetsmiljöplan hittar du på 
Arbetsmiljöverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 03 dec 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-10-23

5 sätt att förbättra arbetsmiljön

Att ha en dålig dag på jobbet händer alla, men som arbetsgivare bör du se upp så att det inte blir ett återkommande mönster. Då kan det röra sig om ett arbetsmiljöproblem. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-20

Vad är BAS-P / BAS-U och vilken utbildning behöver du?

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Organisationskultur – definition och effekter

Organisationskulturer finns på alla arbetsplatser och kan exempelvis innebära att medarbetarna har en speciell jargong eller särskilda värderingar och normer. Att förändra en rådande organisationskultur kan vara svårt, men om ni lyckas kan det leda till förbättrade resultat och godare mellanmäskliga relationer.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-06-16

Arbetsmiljö

Ett stort område inom HR är arbetsmiljö. Och vad är det? Svaret på det är allting som påverkar dig på din arbetsplats - både fysiska och psykosociala faktorer. Det kan handla om ljud, luft, möbler, ledarskap, stressnivå, gemenskap osv. Arbetsmiljö handlar om att ha en frisk arbetsplats där man inte blir skadad eller mår dåligt. Här hittar du utbildningar inom arbetsmiljö.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-06-16

Skyddsombud – vad varje arbetsplats bör ha

På varje arbetsplats behövs minst ett skyddsombud. Läs mer om vad det innebär att vara skyddsombud här:

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!