Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljö och brandskydd – reglerna du ska ha koll på

Har du koll på om din arbetsplats följer de lagar, föreskrifter och kollektivavtal som finns angående arbetsmiljö och brandskydd? Eller har du kanske till och med missat att dessa områden finns reglerade i lagboken? Ta chansen att lära dig mer!

Arbetsmiljö är ett begrepp som diskuteras i olika typer av situationer vilket gör att det kan vara svårt att få ett tydligt grepp om vad arbetsmiljö faktiskt är. Kort sammanfattat innefattar arbetsmiljö alla de faktorer på arbetsplatsen som påverkar medarbetarnas välmående – både fysiskt och psykiskt. Exempel på vanligt förekommande faktorer som kan påverka arbetsmiljön positiv eller negativt är: ljud, ventilation, kemikalier, ergonomi, organisation, ledarskap, arbetskamrater, gemenskap, arbetsuppgifter samt möjligheter till utveckling, återhämtning och mycket mer.

Utbildning i brandskydd och arbetsmiljö

Måste arbetsgivaren arbeta med arbetsmiljön?

Arbetsmiljön är otroligt viktig för en individs välmående och livskvalitet. Därför är det viktigt att arbetsgivare ständigt arbetar med att förbättra arbetsmiljön och lyssna på sina medarbetares intressen. För att säkerställa att arbetsmiljön är bra har vi i Sverige lagar som ställer krav på den lägst accepterade standarden gällande arbetsmiljön. Den främsta lagen kopplad till arbetsmiljön är arbetsmiljölagen (AML) som är uppdelad i 9 kapitel. Lagen behandlar alltifrån lagens ändamål till vilka minimikrav som måste uppfyllas samt hur det fungerar med tillsyn och vilka följderna blir om du bryter mot lagen. Utöver arbetsmiljölagen så är arbetstidslagen (ATL), diskrimineringslagen (DL) och lagen om anställningsskydd (LAS) viktiga lagar för att upprätthålla en god arbetsmiljö och något som arbetsgivaren måste ha i åtanke vid utformningen av medarbetarnas arbetsmiljö.

Utöver dessa lagar har även kollektivavtalen en betydande roll på den svenska arbetsmarknaden. Sedan början av 1900-talet har kollektivavtalen varit en betydande del av den svenska modellen. Lagarna i Sverige utgör en miniminivå av vad som är acceptabelt och sedan är det upp till fackförbunden att förhandla med arbetsgivarorganisationerna om vilka villkor som ska gälla inom den specifika branschen, vilket kallas för de centrala kollektivavtalen. Dessa kollektivavtal fungerar som den branschens nya minimumlagar och gäller så länge arbetsgivaren skrivit under avtalet. Kollektivavtalen kan därför påverka vilka krav arbetsgivaren måste uppfylla gällande arbetsmiljön för den specifika branschen.

Vem kontrollerar att arbetsmiljön är bra?

Arbetsplatser som har fem anställda eller fler ska ha minst ett skyddsombud. Det är skyddsombudets uppgift att bland annat kontrollera arbetsmiljön. Det är även skyddsombudets uppgift att rapportera till arbetsgivaren om hen upptäcker risker eller hälsofaror i arbetet som måste åtgärdas. Det är sedan upp till arbetsgivaren att åtgärda dessa hälsofaror. Utför inte arbetsgivaren sina åtaganden inom arbetsmiljöarbetet kan skyddsombudet ta hjälp av arbetsmiljöverket som är en statlig myndighet och som jobbar på uppdrag av regeringen och riksdagen. Arbetsmiljöverkets huvudsakliga uppgift är framförallt att se till att arbetsmiljölagarna följs av de svenska företagen. De genomför bland annat inspektioner på olika arbetsplatser för att säkerställa att arbetsgivarna följer sina åtaganden och att det inte sker några lagbrott på arbetsplatsen.

Vad är brandskydd?

För att minska risken för att en brand uppstår är det viktigt att jobba med brandskydd. Att arbeta med brandskydd är precis vad det låter som – att bygga upp ett skydd mot brandolyckor. Det finns flera olika typer av brandskydd. Det finns passivt- eller byggnadsmässigt brandskydd vilket är det brandskydd som är inbyggt i konstruktionen av byggnaden. Vidare finns det aktivt- eller systematiskt brandskydd som är tekniska lösningar som exempelvis brandvarnare, sprinklers och brandgasventilatorer. Slutligen finns det även organisatoriskt brandskydd vilket är de åtgärder som vidtagits på ett organisatorisk plan, exempelvis utrymningsplan, uppsamlingsplats och utplacerade brandsläckare.

Vem har ansvaret för brandskyddet och vad innebär systematisk brandskyddsarbete?

Det kan vara svårt att veta vem det är som är ytterst ansvarig över brandskyddet och dess underhåll. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), 2 kapitel, 2§ är det byggnadens eller anläggningens ägare och företaget som bedriver sin verksamhet där som har det yttersta ansvaret i skälig omfattning. Det innebär att de behöver vidta åtgärder i förebyggande syfte samt åtgärder för att förhindra en eventuell brand samt begränsa risken för skador. Hur stora kraven för brandskyddet är kan variera beroende på vad det är för typ av anläggning och vilken verksamhet som bedrivs på platsen. 

Utifrån bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor, 2 kapitel, 2§ anses det vara rimligt att den som bär brandskyddsansvaret ska bedriva ett så kallat systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att kontinuerligt kontrollera och underhålla brandskyddet samt uppdatera brandskyddet vid behov. Det systematiska brandskyddsarbetets omfattning kan variera beroende på vilken byggnad det gäller, exempelvis hemmet eller ett kontorshotell. 

Minimera risken – utbilda dig, dina kollegor och din verksamhet inom arbetsmiljö och brandskydd!

Om du känner dig osäker gällande ditt företags arbetsmiljö och brandskyddsarbete eller bara är nyfiken på att veta mer kan en utbildning inom ämnet vara något för dig och dina kollegor. Idag finns det möjlighet att gå en onlineutbildning genom Learnster för att lära dig mer om arbetsmiljö och brandskydd. Här kan du läsa mer om utbildningen “Systematiskt brandskydd- och Arbetsmiljöarbete”.

Senast uppdaterad: 07 jun 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2022-06-07

Ekonomiassistent – en utbildning för alla, i alla lägen

Är du nyfiken på att arbeta inom ekonomi, men är lite osäker vad ett jobb som ekonomiassistent innebär? Eller vill du bredda din kompetens inom området ekonomi för att förstå hur du och dina beslut påverkar företagets lönsamhet? Då är denna artikel för dig.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2017-02-24

5 anledningar till varför du behöver kompetensutveckling

Funderar du på att gå en vidareutbildning men har svårt att motivera dig själv – eller din chef? Vårt hjärta klappar varmt för kompetensutveckling och här är våra 5 starkaste argument till varför vi tycker att just du borde vidareutbilda dig.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-14

Topp 15: hetaste kompetenserna för lärare 2018

Efter ett år granskar utbildning.se återigen de mest eftersökta kompetenserna bland lärare. Vilka egenskaper söker arbetsgivaren hos dig som arbetssökande? Vi har totalt granskat 3 155 platsannonser i sökandet efter vad du som vill jobba som lärare ska ha för egenskaper i Sverige 2018.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!