Visa utbildning.se som: Mobil

Mobbning och diskriminering på jobbet? Gör såhär

Vart ska du vända dig om du blivit utsatt för mobbning på jobbet? Vilka skyldigheter har du som kollega eller chef om du ser att någon på din arbetsplats blir diskriminerad eller trakasserad? Här hittar du svaren.

Hur vanligt är det egentligen att vuxna utsätts för mobbning på arbetsplatsen? Enligt Arbetsmiljöupplysningen upplever så mycket som var tionde person i arbetslivet att de någon gång blivit utsatta för mobbning eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen. En allvarlig siffra, då det ofta leder till sämre självkänsla, depression eller fysisk och psykisk ohälsa för den utsatta. 

Vad är egentligen mobbning och trakasserier?

Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan exempelvis innebära medveten utfrysning, hot, kränkningar eller direkt våld. 

Trakasserier innebär att någon på arbetsplatsen behandlas kränkande på grund av exempelvis kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det kan ta sig uttryck på olika sätt såsom att ignorera, kritisera, ofreda eller förlöjliga personen i enskildhet eller inför andra. 

Att hantera arbetsrelaterad mobbning, trakasserier eller diskriminering som vuxen kan vara svårt, inte minst om ämnet är tabubelagt. Desto viktigare då att vara uppmärksam på vad som pågår på just din arbetsplats. Våga sätta stopp, oavsett om det är du själv eller någon annan som utsätts för kränkande särbehandling. 


Lär dig mer om diskriminering och arbetsmiljö

Jag har blivit mobbad eller diskriminerad på jobbet. Vad gör jag?

Som anställd har du alltid ett visst eget ansvar att uppmärksamma och markera ett oönskat beteende på din arbetsplats. Om möjligt, vänd dig direkt till personen i fråga och förtydliga att du inte uppskattar eller accepterar beteendet. Dokumentera vad som sägs eller görs mot dig och när det ägde rum. Fanns det vittnen? Spara bevis såsom meddelanden och andra skriftliga konversationer. Prata med din närmaste chef eller någon annan i företaget som du känner förtroende för.

Vad gör jag om det förekommit hot, våld eller sexuella trakasserier?

Berätta så snart du kan vad som hänt för din chef, HR eller skyddsombudet på arbetsplatsen. Kräv att händelsen tas på allvar och gör en tillbudsanmälan, arbetsskadeanmälan och en polisanmälan. Du bör även kontakta Brottsoffermyndigheten, då du kan vara berättigad att få ekonomisk ersättning, så kallad brottskadeersättning. 

Om chefen inte lyssnar, eller tar mobbningen på allvar?

Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är olagligt och din arbetsgivare har en skyldighet enligt arbetsmiljöreglerna att förebygga och hantera frågan. Rapporterar du mobbning eller trakasserier till din chef ska händelsen därför genast utredas och åtgärder ska sättas in för att få trakasserierna att upphöra. Upplever du inte att du får rätt gehör eller stöd av din chef bör du vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller till din arbetstagarorganisation (facket) om du är med i en sådan organisation. Många fackorganisationer erbjuder dessutom kostnadsfri rättshjälp.

Vad gör jag om det är chefen som trakasserar?

I vissa fall är det chefen själv som stått för trakasserierna eller diskrimineringen. Detta gör givetvis situationen särskilt utsatt för dig som anställd. Viktigt att förstå är, att ingen arbetsgivare har rätt att kränka eller mobba dig som arbetstagare. Om det är fallet, vänd dig till din chefs överordnade, företagets HR eller arbetsmiljöombud. Finns inte detta på din arbetsplats kan du vända dig till någon annan i ledande befattning i företaget alternativt göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Utbilda dig i icke-diskriminering och likabehandling

Senast uppdaterad: 08 jun 2021

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!