"Följande utbildningar ifrån Active Safety Dangerous Goods Consulting AB finns publicerade på Active Safety Dangerous Goods Consulting ABs sektion på utbildning.se:
 
Farligt Gods ADR Grundutbildning Vägtransport
 
Farligt Gods Alla transportslag: ADR, RID, IMDG...
 
Farligt Gods IATAs DGR Grundutbildning Flygtran...
 
Farligt Gods IMDG-koden Grundutbildning Sjötran...
 
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Gru...
 
Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport
 
Farligt Gods Transportklassificering enligt ADR...
 
Farligt Gods uppdatering nya regelverk ADR, RID...
 
Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods utbildnings...
 
Säkerhetsrådgivare för Farligt gods, Allmän Dag...