Visa utbildning.se som: Mobil

Lista över certifikat

Sök

Lista över certifikat

itil-foundation

ITIL Foundation

ITIL Foundation är den första nivån inom ITIL. ITIL Foundation ger grundläggande kunskap om de begrepp och termer som används inom ITIL inklusive sambanden mellan de olika nivåerna inom området.

IW

IW

IW (Internationell svetsare) är en internationellt erkänd behörighet som är giltig i över 30 länder och ger goda chanser till vidareutveckling för svetsare.

IWS – Internationell svetsspecialist

IWS

Ett IWS-certifikat ger dig rätt att utföra jobb som svetsansvarig och svetsspecialist internationellt.

Kontrollansvarig

Certifikatet för kontrollansvariga finns för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs för att genomföra ett arbete som uppfyller ställda krav. Som kontrollansvarig måste du finnas med i projektet hela vägen från bygglovsansökan eller anmälan till slutbesked.

liftutbildning

Liftutbildning LLP

LLP är en läroplan för liftutbildning framtagen av det oberoende organet  Liftutbildningsrådet (LUR). LUR är även de som förvaltar och utvecklar  LLP. LLP beskriver vad som bör ingå i en grundläggande utbildning för arbete med liftar och mobila arbetsplattformar.

MCC-certifiering

MCC-certifiering

MCC står för Master Certified Coach. MCC är det sista  av ICF’s (International Coach Federation) tre certifieringssteg. De flesta som har en karriär inom coaching anser att en professionell coachcertifiering är av stor vikt. De flesta organisationer runt om i världen som anställer coacher letar efter just de som är ICF-certifierade.

motorsagskorkort

Motorsågskörkort

Sedan den 1 januari 2015 kan du dömas till böter om du använder motorsåg utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat.

OHSAS 18001:2007 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18000 är en serie standarder som kan ligga till grund för ett ledningssystem som reglerar strukturen för hur en organisation arbetar med sina arbetsmiljöfrågor. Effekten av ett arbetsmiljöledningssystem bidrar till en bättre arbetsmiljö, vilket i sin tur ökar trivseln på arbetsplatsen och minskar risken för ohälsa.

PCC

PCC

Syftet med certifieringssystemet är att säkerställa kvaliteten på coaching runt om i världen enligt ICF:s etiska standarder. ICF har utformat elva kärnkompetenser som varje coach bör besitta.

Hos ICF finns tre certifieringsnivåer och varje nivå innehåller specifika krav som ska vara uppnådda. PCC är det andra steget.

PMI-ACP

ACP står får Agile Certified Practitioner och är en certfiering framtagen av PMI som passar dig som arbetar med agila projekt. Med en PMI-ACP-certifiering har du kunskaper om många agila metodiker, såsom Kanban, Scrum, Lean, testdriven utveckling och extern programmering.

PMP

PMI, Project Management Institute, är världens största professionella icke vinstdrivande organisation för projektledaryrket. Genom PMI kan du som projektledare erhålla ett flertal olika certifieringar, inklusive en av de vanligaste, PMP, som står för Project Management Professional.

PPS – verktyg för projektstyrning

PPS

PPS står för Praktisk Projektstyrning och är en projektstyrningsmodell skapad av IT-konsultbolaget Tieto. Syftet med PPS är att ge ett komplett stöd för att kunna bedriva effektivt projektarbete. Modellen innehåller färdiga beskrivningar för projekt, program och portföljer och ger stöd för alla projektroller på samtliga nivåer.

PRINCE2 Foundation

Certifieringar inom PRINCE2 riktar sig huvudsakligen till dig som projektledare eller dig som vill arbeta som projektledare. Även övriga som på något sätt är involverade i projekt kan ha nytta av att certifiera sig.

PRINCE2 Practitioner

Det är vanligt att projekt växer. Ofta är projektet också internationellt och komplext, vilket ställer ännu högre krav på dig som projektledare. PRINCE2 &auml...

SBF 110:7– Brandskydd

SBF 110:7

SBF 110:7 är det svenska regelverket för automatiska brandlarmsanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel. Under en anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110:7 – brandskydd får deltagarna kännedom om sitt ansvar samt god kunskap inom brandskydd.

Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma (Sex Sigma på svenska) är en metodik för förbättringsprojekt där fokus ligger på att reducera fel, variationer och kostnader och därigenom skapa så bra och lönsamma processer som möjligt.

SS-EN 15224:2012

SS-EN 15224:2012

SS-EN 15224:2012 är en internationellt inarbetad och accepterad standard som används för att kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdsverksamheter. Utöver att kvalitetssäkra verksamheten innebär denna certifiering ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare.

SS-EN ISO 14971

Det är viktigt för dig som medicinteknisk tillverkare att ha kunskaper om de risker som finns. Med de rätta kunskaperna kan du reducera riskerna vilket innebär en ökad patientsäkerhet.

Ställningsbyggnad

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 måste alla som arbetar med att riva, ändra eller bygga ställningar ha genomgått en godkänd utbildning och inneha ett utbildningsbevis.

Säker Vatteninstallation

Monterande personal, så som lärlingar och montörer, samt arbetsledare måste vara utbildade i Säker vatteninstallation för att VVS-företaget ska uppfylla kraven f&o...

 
Visar 21-40 av 43 träffar
 
Om utbildning.se

utbildning.se är portalen där du hittar kompetensutveckling för att utvecklas inom alla branscher. Tusentals kurser över hela Sverige. Alla våra tjänster är kostnadsfria att använda.

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!