Visa utbildning.se som: Mobil

Säkra lyft

Säkra lyft-certifikat

Säkra lyft (AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap)

För alla som i sitt yrke använder lyftanordningar och lyftredskap krävs rätt kompetens. Detta dels för att förhindra att farliga situationer och arbetsskador uppstår på arbetsplatsen, dels för att känna sig trygg i sin yrkesroll.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har denna kunskap.

Den som går en utbildning i Säkra lyft lär sig om olika metoder för att hantera lyftanordningar och de lagar och föreskrifter som reglerar användandet av lyftanordningar och lyftredskap. Kursdeltagaren får även kunskap om olika risker som arbetet innebär. Det kan handla om allt från att lära sig att kommunicera på rätt sätt till att dokumentera och föra journal över underhåll och tillsyn av redskapen.

Vem bör gå en utbildning i Säkra lyft?

Yrkesroller som bör gå en utbildning i Säkra lyft är exempelvis lastkopplare, kranförare och signalman. Utbildningen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med och runt lyftanordningar.

Vanligt innehåll för utbildning i Säkra lyft

  • Regler och förordningar
  • Riskbedömning och ansvar
  • Belastningsgränser
  • Signalering och kommunikation
  • Rätt lyftredskap för uppgiften
  • Planering av lyftarbete
  • Kontroll, underhåll och tillsyn

Vill du veta mer om Säkra lyft?

Du kan läsa mer om föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets hemsida.