Visa utbildning.se som: Mobil

MCC-certifiering

MCC-certifiering

MCC-certifiering

MCC står för Master Certified Coach. MCC är det sista  av ICF’s (International Coach Federation) tre certifieringssteg. De föregående stegen heter:

  • Coachutbildning för ACC Associate Certified Coach
  • PCC Professional Certified Coach

Varje steg ställer specifika krav som måste uppnås för att du ska få certifikatet.

OM ICF

ICF grundades 1995 av Thomas Leonard och är erkänt som världsledande inom professionell certifiering inom coaching. De flesta som har en karriär inom coaching anser att en professionell coachcertifiering är av stor vikt och de flesta organisationer runt om i världen som anställer coacher letar efter just de som är ICF-certifierade.

Vad krävs för att bli MCC-certifierad?

  • CF Accredited Coach Training Program (ACTP)  samt  vidareutbildning,  hos ett av ICF-ackrediterat och kvalitetssäkrat utbildningsföretag, med godkänt resultat vid slutprovet
  • 2 500 dokumenterade timmar klientcoaching, utlagda över minst 35 klienter
  • 10 timmar träning av specifika coachfärdigheter med MCC-kvalificerad mentorcoach
  • Examination: 2  inspelade coachsessioner  á 30 min, samt skriftlig coachuppgift bedöms av två erfarna MCC-caocher
  • Coach Knowledge Assessment test (CKA), med godkänt resultat – om inte gjorts på ACC eller PCC