Visa utbildning.se som: Mobil

Liftutbildning LLP

liftutbildning

Liftutbildning enligt LLP

LLP är en läroplan för liftutbildning framtagen av det oberoende organet  Liftutbildningsrådet (LUR). LUR är även de som förvaltar och utvecklar  LLP. LLP beskriver vad som bör ingå i en grundläggande utbildning för arbete med liftar och mobila arbetsplattformar. LUR är det organ som auktoriserar de utbildningsföretag som förbinder sig till att följa villkoren för LLP. Utbildningsföretag som är auktoriserade enligt LUR har rätten att använda LUR:s logga samt beteckningen ”Auktoriserad LLP‐utbildning”.

Bakgrund till LPP

LLP togs fram på initiativ av Swedish Rental Association, Arbetsmiljöverket samt olika liftutbildningsföretag, liftleverantörer och besiktningsorgan. LLP togs fram då branschen upplevde ett behov av gemensamma krav på en lägsta nivå för liftutbildning och ville hitta ett system som säkerhetsställer att liftutbildningar håller en hög kvalitet.

Varför gå en liftutbildning?

Med en utbildning i ryggen kan en liftoperatör minska risker och undvika de olyckor som är förknippade med användandet av mobila arbetsplattformar. I liftläroplanen LLP finns en beskrivning av vad som bör ingå en grundläggande operatörsutbildning för arbete med liftar.

Hur lång tid tar en liftutbildning?

Det finns ingen fastställd kurslängd för en liftutbildning utan utbildningen tar så lång tid som krävs. Två prov – ett praktiskt och ett teoretiskt – ingår i utbildningen. Utbildningens längd påverkas även av antalet deltagare, instruktörer och antal maskiner som tillhandahålls under utbildningen. Det finns dock vissa riktlinjer för varje utbildning: max 15 deltagare, en instruktör och två bomlifter. Följer man dessa riktlinjer bör utbildningen ta cirka 8 timmar.

Certifikat

Godkänd och avklarad liftutbildning ger ett personligt certifikat som håller i fem år. Efter detta måste certifikatet förnyas. Enligt Arbetsmiljölagen( AML: Kap 3.3) är det arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att de anställda har giltigt certifikat.