Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig (KA)

Som kontrollansvarig måste du kunna styrka din kompetens genom ett certifikat som är utfärdat enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:14 KA4/5. Certifikatet är endast personligt.

Som kontrollansvarig är det viktigt att du har goda kunskaper om kontrollplaner samt aktuell och relevant bygglagstiftning. Dessutom måste du ha dokumenterad kunskap om entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen. Certifikatet för kontrollansvariga finns för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs för att genomföra ett arbete som uppfyller ställda krav. Som kontrollansvarig måste du finnas med i projektet hela vägen från bygglovsansökan eller anmälan till slutbesked.

Olika certifieringar för kontrollansvariga

Enligt Boverkets föreskrifter lämnas behörighet till följande:

  • Behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art
  • Behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art

Nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad eller rivning av en- eller tvåvåningshus räknas som projekt av normal art. Projekt av komplicerad art kan avse nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad eller rivning av byggnader som är mer än två våningar höga, vindkraftverk, kabinbanor och radio- och telemaster.

Vad krävs för att bli certifierad kontrollansvarig?

  • Utbildning godkänd enligt ställda krav från Boverket eller minst 10 års erfarenhet inom meriterande områden
  • Yrkeserfarenhet
  • Lämplighetsintyg
  • Projektlista för sökt behörighet och tid
  • Godkänd tentamen

Förnyelse av certifikat för kontrollansvarig

Certifiering för kontrollansvarig gäller i fem år, sedan måste du genomgå en förenklad kompetensprövning eller en förnyad fullständig kompetensprövning. Vanligtvis krävs endast en förenklad kompetensprövning, den förnyade fullständiga kompetensprövningen krävs endast om det finns särskilda skäl.