Visa utbildning.se som: Mobil

ISO 9606-2

Svetsarprövning,  ISO 9606-2

ISO 9606-2, svetsarprövning

ISO 9606-2 är en Europastandard som beskriver svetsarprövning för smältsvetsning av aluminium och aluminiumlegeringar. Standarden ger en uppsättning regler för en systematisk svetsarprövning oberoende av produkttyp, plats och granskare eller granskande organ.

För vissa branscher är svetsarprövningen ett krav från myndigheter. För andra branscher är det ett kundkrav.

Vad ingår i ISO 9606-2?

ISO 9606-2-standarden fokuserar på svetsarens förmåga att för hand manövrera svetspistolen och därvid framställa en svets av godtagbar kvalitet. De svetsmetoder som berörs i ISO 9606-2 omfattar de smältsvetsmetoder som betecknas som manuella eller delmekaniserade. Den omfattar inte helmekaniserade eller automatiserade svetsmetoder.

Certifiering

Genomförd och godkänd svetsarprövning ger certifikat. Certifikatet måste utfärdas av ackrediterad kontrollant.