ISO 9001

ISO 9001 är ett internationellt kvalitetsledningssystem som visar att en organisation tar kvalitet och kundnöjdhet på största allvar. ISO 9001-standarden innefattar krav och riktlinjer för kvalitetsledningssystemet och hur det bidrar till organisationens förmåga att leverera enligt kundernas krav. Certifikatet utfärdas av ett oberoende certifieringsorgan.

Vad ingår i ISO 9001? 

  • Ger stöd för att processerna är effektiva och ger resultat.
  • Standarden fokuserar på kundtillfredsställelse och ständig förbättring.
  • Verktyg som passar olika typer av verksamheter, oavsett om det handlar om produkter eller tjänster.
  • Utgår från ett riskbaserat angrepssätt där fokus ligger på vikten av ledarskap.