Visa utbildning.se som: Mobil

ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning för personer som arbetar med livsmedel. Denna standard har sedan 2005 ersatt tidigare nationella standarder.

Ett ledningssystem enligt ISO 22000 är accepterat i de flesta livsmedelsrelaterade branscher i mer än 40 länder. Certifieringen medför också att verksamheten styrs med ett systematiskt perspektiv istället för ett produktorienterat perspektiv.

ISO 22000:

  • omfattar alla led i livsmedelshanteringen
  • lägger fokus på ledningens ansvar
  • lägger fokus på kommunikation
  • har en gemensam terminologi vilket effektiviserar och minskar risken för missförstånd/fel
  • syftar till att nå en maximal säkerhet till minimala kostnader.

Ledningssystem ISO 22000

ISO 22000 dokumenterar verksamhetens ledningssystem enligt de internationellt accepterade HACCP-principerna. Certifieringen ISO 22000 innebär även att spårbarheten säkras både framåt och bakåt i livsmedelskedjan.

Genom systematiserad styrning, bättre processer och minskning av fel i produktionen ökar effektiviteten

Med ett system som är ISO 22000-certifierat kan öretag förstärka förtroendet för verksamheten och sina produkter och tjänster.