Visa utbildning.se som: Mobil

ISO 14000 och ISO 14001

ISO 14000 och ISO 14001

ISO 14000 och ISO 14001

ISO 14000 är det övergripande namnet för en serie internationella standarder som ett företag och organisation kan följa för att bygga ett miljöledningssystem.

Ett miljöledningssystem som upprättats enligt ISO 14000-standarderna ska enkelt kunna integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet. Standarderna ger på så vis en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

Vad inkluderar ett miljöledningssystem?

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14000 omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.

Fördelar med ett miljöledningssystem

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels ekonomiska i och med minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även bland annat:

 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
 • Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
 • Ökad andel förnybara resurser och system
 • Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
 • Ökad kompetens i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisation och intressenter

ISO 14001-certifiering

I standardfamiljen ISO 14000 ingår en kravstandard, ISO 14001. ISO 14001 är en ledningssystemstandard för miljö och den mest använda miljöstandarden i världen. Enligt Swedish Standard Institute finns 324 148 certifikat utfärdade i 170 länder, varav 5 000 i Sverige. Det utfärdas ett nytt certifikat varje dag.

Krav för ISO 14001-certifikat

För att en organisation ska få ISO 14001-certifikat krävs att:

 • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
 • Systemet är beskrivet
 • System och beskrivning underhålls löpande
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Mer information om ISO 14001 hittar du på Swedish Standard Institutes hemsida