Visa utbildning.se som: Mobil

Heta arbeten

Heta arbeten-certifikat

Heta arbeten

Heta arbeten är potentiellt farliga och bör bedömas och genomföras på ett kontrollerat sätt. Alla som arbetar med Heta arbeten bör därför ha ett certifikat.

Vad är Heta arbeten?

Arbetsprocesser som innefattar användning av värme eller som kan komma att generera värme kallas Heta arbeten. Typiska verksamheter innefattar vanligen skärning, svetsning, lödning, användning av blåslampor samt arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Vem måste ha Heta arbeten-certifikat?

Det är viktigt att anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten är ordentligt utbildade och därmed kapabla att genomföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Det är också viktigt att arbetsledare, företagsledare som är beställare av Heta arbeten och andra som överser arbetet är ordentligt utbildade och förstå de processer som de övervakar.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver även att brandskyddsansvariga och brandvakter är utbildade och har certifikat för Heta arbeten.

Hur skaffar man behörighet för Heta arbeten?

För att utbilda och certifiera dig i Heta Arbeten vänder du dig till någon av alla de utbildningsarrangörer som arrangerar Heta Arbeten-utbildningar runtom i landet. Arrangörerna är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige och de har instruktörer med den kompetensnivå som utbildningskommittén för Heta Arbeten ställer krav på.

På en utbildning i Heta arbeten lär du dig om bland annat brandkunskap, rådande säkerhetsregler och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter. Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat

Hur länge håller certifikatet för Heta arbeten?

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år. Efter det behöver du förnya ditt certifikat.