Visa utbildning.se som: Mobil

FSD 5115

FSD 5115 – certifikat för mjuklödning

FSD 5115, certifikat för mjuklödning

Med mjuklödning menas lödning med tillsatsmaterial som sker i temperaturer under 450 grader C. Mjuklödning är ett billigare alternativ till hårdlödning, som sker vid betydligt högre temperatur.

Utbildningsbevis för certifikat för mjuklödning utfärdas av Försvarets materialverk (FMV).

Vem får utfärda mjuklödningslödcertifikat enligt FSD 5115?

Endast de av FMV godkända utbildningsleverantörer får utfärda behörighetsbevis enligt FSD 5115. Det krävs en revision från FMV för att bli ett auktoriserat utbildningsföretag inom mjuklödning. Under revisionen går kontrollanten igenom allt från lokaler och kursadministration till det utbildningsmaterial och verktyg som används i undervisningen. Är allt enligt kraven blir ett utbildningsföretag godkänt under 3 år.

Hur skaffar man lödcertifikat?

Den av FMV-godkända utbildningsenheten utfärdar behörighetsbevis –  instruktör/ examinator skall underteckna bevisen.