Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

EMAS

EMAS-certifiering

EMAS står för Eco Management and Audit Scheme och är EU:s frivilliga system för miljöledning- och miljörevisionsordning. EMAS är baserat på ISO 14001 och syftet är att förbättra och effektivisera miljöarbetet i organisationer och företag. EMAS tillför ytterligare delar som normalt sett inte ingår i ett miljöledningssystem och den årliga miljöredovisningen ska vara offentlig och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

En fördel med en EMAS-certifiering är att organisationen visar att det tas ett stort ansvar för miljöarbetet. Att kunna visa upp en EMAS-certifiering är positivt både för att minska organisationens generella miljöpåverkan, men också för att öka engagemanget i miljöarbetet hos alla medarbetare.

Idag finns det 38 svenska företag och organisationer som är certifierade mot EMAS, vilket betyder 46 arbetsställen.

Vem bör använda sig av EMAS?

Alla typer av organisationer kan använda sig av EMAS. Exempel på organisationer som kan använda EMAS för att förbättra miljöprestandan är tjänsteföretag, industrier samt organisationer som arbetar med tillsyn och myndighetsutövning.

För organisationer som önskar en EMAS-certifiering krävs att en miljöutredning görs, att ett miljöledningssystem upprättas, en miljöpolicy införs, en miljöredovisning utvecklas samt att medarbetare och berörda aktörer som finns utanför organisationen involveras.

Undvik de vanliga fallgroparna vid miljöcertifiering:

Här är några vanliga fallgropar att tänka på när ditt företag eller organisation funderar på att införa ett miljöledningssystem och miljöpolicy:

  • Skaffa inte bara ett certifikat för att det är snyggt på papperet
  • Om en medarbetare får uppdraget att ta fram en miljöpolicy behöver personen även få avsätta den tid som behövs för att genomföra det. Och medarbetaren kan även behöva utbilda sig om hen saknar kunskap.
  • Genomför inte bara enkla åtgärder.
  • Krångla inte till det för mycket.
  • Se till att företagsledningen stöder projektet och att alla mellanchefer är med på banan. De behöver stödja projektet för att hela organisationen ska kunna arbeta effektivt efter miljöledningssystemet.