Visa utbildning.se som: Mobil

ACC – Associate Certified Coach

International Coach Federation (ICF) erbjuder oberoende certifieringar

International Coach Federation, ICF, är den största branschorganisationen för certifiering av coacher världen över. Inom ICF finns tre nivåer av certifiering, PCC, MCC och ACC.

ACC står för Associate Certified Coach och är den första av de tre nivåerna. Om du vill bättra på din coachkompetens kan en certifiering på ACC-nivå vara något för dig. Att ha en certifiering inom coaching är positivt om du arbetar som professionell coach, men även andra professioner kan dra nytta av utbildningen. Exempel på yrken som kan gynnas av att öka sina kunskaper inom coaching genom certifiering på ACC-nivå är lärare, psykologer, ledare och projektledare.

ACC Associate Certified Coach

Ansökan för att bli ACC- Associate Certified coach ska innehålla:

  • ICF Accredited Coach Training Program (ACTP), hos ett av ICF ackrediterat och kvalitetssäkrat utbildningsföretag, med godkänt resultat vid slutprovet
  • 100 dokumenterade timmar klientcoachning, utlagda över minst 8 klienter.
  • 10 tim mentorscoaching
  • Coach Knowledge Assessment test (CKA), med godkänt resultat

Förnyelse av certifikat

Certifikat på ACC-nivå gäller i tre år, sedan måste du välja att antingen återcertifiera dig på ACC-nivå eller certifiera dig på de högre nivåerna, PCC eller MCC. Om du vill återcertifiera dig på ACC-nivå behöver du ha 10 nya timmar med mentorcoach och minst 40 nya utbildningstimmar.