25 apr 2022

Så skapar du en positiv företagskultur

Personer som jobbar i en kontorsmiljö

Ett företag med fantastiska lokaler, kompetent personal och ambitiös ledningsgrupp kan ändå lämna sina anställda med en dålig magkänsla. Hårda värden som budget och målfokus är viktigt men om du glömmer mjuka värden riskerar du att tappa personal och viktig kompetens. Därför är det viktigt att skapa en positiv företagskultur – gör såhär! 

Vad är egentligen företagskultur? Begreppet kan upplevas som luddigt, liksom det kan vara svårt att sätta fingret på hur kulturen är på din arbetsplats. Enkelt förklarat består företagskulturen av de värderingar och attityder som karaktäriserar ett företag eller en organisation. Den är oftare underförstådd än uttryckligen definierad. 

Företagskulturen märks av i exempelvis hur anställda och ledningen kommunicerar med varandra, vad företaget har för klädkod, hur cheferna ser på saker som flextid och hierarki, vilken typ av medarbetare som anställs och hur de behandlas av redan tillsatt personal. Även om det är svårt att definiera vad för kultur som råder på ditt företag är den absolut märkbar när du börjar reflektera över nämnda exempel. 

Farorna med en negativ företagskultur 

Personal som trivs på sitt jobb tenderar att ha en högre produktivitet än de som inte trivs. En låg produktivitet är dyrt i längden. Du riskerar också att tappa kompetent personal för att de inte tycker att det är kul på jobbet. En negativ företagskultur kan bidra till fler sjukdagar, låg motivation och slarv när det kommer till att passa tider och förbereda sig inför möten. Det är helt enkelt inte så viktigt för medarbetarna att göra sitt bästa. En oerhört frustrerande situation för både medarbetarna och ledningen. 

Befarar du att ditt företag har en negativ företagskultur? Eller är du intresserad av att stärka er företagskultur ytterligare? Börja såhär: 

1. Definiera er vision
Ett starkt företag har en stark vision som ger både medarbetare och arbetsuppgifter ett tydligt syfte. När du har definierat er vision kommer det att vara lättare både att sätta mål och starta projekt inom företaget, men också för utomstående att förstå vad ni står för. En stark vision sammanför medarbetare som alla jobbar mot samma mål. 

2. Fastställ era värderingar
Grunden för er företagskultur finns i era värderingar. H&M har definierat flera värderingar där ibland “We are one team” vilket syftar till hur de ser på sin organisationsmodell där alla har en lika viktig roll. En av IKEA:s värderingar är “Leadership by example” vilket syftar till att cheferna förväntas föregå med gott exempel för att genom sina handlingar uppmuntra resten av medarbetarna att göra samma sak. 

Tänk på att värderingarna måste vara autentiska. Om värderingarna inte går att leva upp till kan det snarare ha en negativ inverkan på företagskulturen. 

Gå en kurs i värdegrundsarbete och företagskultur! 

3. Låt vision och värderingar återspeglas i handlingar
Vision och värderingar i all ära, men om de inte återspeglas i det faktiska arbetet och interaktionen mellan kollegor hjälper de inte till så mycket. Är er vision att underlätta för människor via en tjänst? Och en av era viktigaste värderingar att våga vara annorlunda? Då är det väldigt viktigt att er tjänst gör just det och att ni uppmuntrar era medarbetare att sticka ut hakan och tänka utanför boxen. 

4. Anställ rätt personer
Företagskultur kan inte bygga sig själv. Det är viktigt att medarbetarna står för och vill leva upp till definierade visioner och värderingar. Vid nästa rekrytering kan det vara värt att låta flera medarbetare vara med vid intervjun, samt låta personliga egenskaper väga tyngre än kompetens. Har en kandidat rätt förutsättningar kan hen lära sig sina arbetsuppgifter. Men har hen inte de egenskaper som passar in i er satta kultur riskerar du att få en person som inte trivs, och som kan komma att påverka arbetsmoralen negativt. 

5. Berätta er historia! 
Det finns alltid en anledning till varför en organisation bildas eller ett företag startas. Ta tillvara på den – och sätt den på pränt. Vad var startskottet? Hur har resan sett ut? Var är ni idag jämfört med för tio år sen? Skriv ner er historia och låt den vara en byggsten när ni skapar er företagskultur. Ingvar Kamprad ville erbjuda bra design och funktion för alla människor, och startade det som idag är världens största möbelvaruhus. 

Lär dig mer om företagskultur! 

Källa: Harvard business review, Dagens industri

Senast uppdaterad: 25 apr 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2022-04-12

6 ledarskapsstilar – och när du ska använda dem

Vilka egenskaper kännetecknar en riktigt god ledare? En egenskap är förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap till olika situationer. I den här artikeln lyfter vi fram sex av de vanligaste ledarstilarna på arbetsplatsen och hur de bäst används. Vilka ledarstilar känner du igen?  

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-05-24

Arbetsmiljöguiden

En god arbetsmiljö är nyckeln till en sund och produktiv arbetsplats.  Med koll på lagen och med rätt verktyg kan företag utvecklas och nå sina mål på ett effektivt sätt – med medarbetarnas hälsa och glädje i behåll. Låter det som en utopi? Det behöver det inte vara. I denna guide har vi samlat allt du behöver veta för att ta er dit. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-07-01

6 utbildningar som gör dig till en bättre projektledare

Vill du förbättra ditt arbete som projektledare? Här finns vår lista på bra utbildningar för att utvecklas som projektledare.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!