Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljöutbildningarna du kan gå på distans

Vill du som chef, skyddsombud eller ansvarig för arbetsmiljön ha en flexibel utbildning för att göra miljön på din arbetsplats säkrare och bättre? Det finns många arbetsmiljöutbildningar som ges på distans, vilket gör det ännu enklare och snabbare för dig att hitta en utbildning inom området. Men vilka utbildningar kan du välja mellan? Här går vi igenom tre vanliga typer av utbildningar inom arbetsmiljö som du kan gå på distans!

BAS-P och BAS-U

Som byggarbetssamordnare (BAS) kan du ha två olika arbetsmiljöuppdrag: BAS-P och BAS-U. För båda uppdragen behöver du ha ingående kunskaper om hur arbetsmiljöarbetet planeras och efterföljs i praktiken inför och under ett byggprojekt. Den som utses till BAS-P och BAS-U måste vara utbildad och ha förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag på ett bra och säkert sätt. Båda uppdragen måste enligt lag ingå i ett byggprojekt.

Som BAS-P har du arbetsmiljöansvaret vid planering och projektering. Du ansvarar för att ta fram en arbetsmiljöplan som alltid måste vara fastställd innan själva byggarbetet påbörjas. BAS-U, som tar över arbetsmiljöansvaret i utförandefasen, ser till att arbetsmiljöplanen följs och är tillgänglig för alla som är involverade i byggarbetet. BAS-U ser även till att göra anpassningar i arbetsmiljöplanen om det behövs under arbetets gång.

BAS-P och BAS-U är olika uppdrag men eftersom det är viktigt att du har kunskap om båda uppdragen ges många utbildningar som kombination. Utbildningen är oftast en till två dagar lång, och om du väljer en utbildning på distans kan du genomföra utbildningen var du än befinner dig.

En utbildning inom BAS-P/BAS-U kan innehålla:

 • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö
 • Lagar, föreskrifter och regler som berör arbetsmiljö
 • Förebyggande av bland annat olycksfall, belastningsskador, kemiska hälsorisker
 • Samordning och planering
 • Metoder för riskbedömning
 • Ansvarsområden och roller
 • Straffansvar
 • Arbetsmiljörisker kopplade till arbetsplatsens utformning och arbetsutrustning
 • Upprättande av arbetsmiljöplan

Gå en utbildning i BAS-P/BAS-U på distans

Bättre arbetsmiljö – BAM

Den grundläggande utbildningen Bättre Arbetsmiljö, eller BAM, ger dig en bred kunskapsbas om hur ett bra miljöarbete ska bedrivas. Genom en utbildning inom BAM får du ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöområdet och en bra grund för att kunna utveckla arbetsmiljöarbetet. Det här behövs bland annat för att du ska kunna etablera en bra arbetsmiljöpolicy på din arbetsplats samt att utvärdera och följa upp arbetet. BAM handlar alltså om vilka rutiner och åtgärder som behöver sättas upp för att ge dina medarbetare en behaglig och säker arbetsmiljö. Det innebär också att förebygga ohälsosamma arbetsförhållanden och säkerhetsrisker på arbetsplatsen.

En utbildning i BAM är oftast en till tre dagar lång. Du kan antingen välja att gå en generell utbildning eller en företagsanpassad utbildning som tar hänsyn specifikt till just din arbetsplats och din roll i arbetsmiljöarbetet. Många BAM-utbildningar finns även tillgängliga som distansutbildningar. Eftersom innehållet är brett passar utbildningen för flera olika yrkesroller, till exempel chefer, HR-personal, arbetsledare, skydds- och miljöombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

En utbildning inom BAM kan innehålla:

 • Grundläggande kunskap om lagar, föreskrifter och regler som berör arbetsmiljö
 • Samverkan inom arbetsmiljöfrågor
 • Roller och ansvar
 • Ergonomi
 • Rehabilitering
 • Riskbedömning
 • Grundkunskaper i psykosocial arbetsmiljö
 • Handlingsplaner och dokumentation

Gå en arbetsmiljöutbildning på distans

Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM

Systematiskt Arbetsmiljöarbete, eller SAM, är en arbetsmiljöutbildning som fokuserar på planering och dokumentation i samband med arbetsmiljöarbete. Utbildningen ges ibland i kombination med, eller som en del av utbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM). Om du vill arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö är SAM ett utmärkt val av utbildning. Under utbildningen får du kunskap om hur du kan använda modeller och konkreta verktyg för att strukturera ditt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ger dig värdefulla insikter kring varje fas i arbetet, från förebyggande av risker genom etablerade rutiner och handlingsplaner, till uppföljning och åtgärder om arbetsmiljöproblem uppstår. 

Om du arbetar som skydds- eller arbetsmiljöombud, inom HR, som chef eller på annat sätt jobbar med arbetsmiljö, ger en utbildning i SAM en stabil grund att stå på. Utbildningen brukar vara en till två dagar lång och utgår från de fyra beståndsdelarna av systematiskt arbetsmiljöarbete: undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. Många arbetsmiljöutbildningar inom SAM ges även som distansutbildningar.

En utbildning inom SAM kan innehålla:

 • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö
 • Bakgrund till systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Övergripande om lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljö
 • Ansvarsfördelning och roller
 • Verktyg och modeller för systematiskt arbetsmiljöarbete

Gå en utbildning i SAM på distans

Senast uppdaterad: 01 mar 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-06-02

Skapa arbetsro i det öppna kontorslandskapet

Öppna kontorslandskap väcker många känslor. På gott och ont är det ett vanligt förekommande fenomen på kontor runt om i hela världen. Vilka fördelar finns, och vad kan du själv göra för att ditt öppna kontorslandskap ska fungera bättre? Här är fem viktiga faktorer att tänka på.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Jobba hemifrån – så behåller du effektiviteten

Sitter du i regel på ett kontor men är sugen på att testa det här med att jobba hemma? Att jobba hemifrån kan vara oerhört lockande, men det kan också vara en riktig effektivitetstjuv! Med rätt knep kan du dock effektivisera din arbetsdag och till och med få ut mer av en arbetsdag hemma än du hade fått på kontoret.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-06-08

Mobbning och diskriminering på jobbet? Gör såhär

Vart ska du vända dig om du blivit utsatt för mobbning på jobbet? Vilka skyldigheter har du som kollega eller chef om du ser att någon på din arbetsplats blir diskriminerad eller trakasserad? Här hittar du svaren.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!